Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
551RAzur
31
DEUTSCH
Allgemein
Architektur Cirrus Logic CS43122 24 Bit 192 kHz
DAC-fähig für vorne links und rechts
Cirrus Logic CS52526 24 Bit 192 kHz
CODEC-fähig für Surround
Kanäle + 24 Bit 2-Kanal-A/D-
Umwandlung
Cirrus Logic CS497004 Dual 32 Bit DSP
Faroudja FLI2310 Scaler
Audioeingänge 6 analoge Line Level-Ausgänge
Radio (FM/AM)
7.1-Analog-Eingang
4 Koaxial-Digitaleingänge, 4 optische
Digitaleingänge
Videoeingänge 2 Composite, 2 S-Video,
2 Component Video, 4 HDMI
Haupt-Audio-Ausgänge 7 verstärkte Lautsprecherausgänge
7.1-Preamp-Ausgänge
Haupt-Video-Ausgang 1 HDMI
Aufnahme-Audioausgänge 1 analoger Line Level-Ausgang
1 Koaxial-Digital-Ausgang, 1 optischer
Digitalausgang
Andere Anschlüsse 1 1/4-Zoll-/6,35-mm-Kopfhörerbuchse
(32 bis 600 Ohm empfohlen)
1 IR Emitter-Eingang
1 RS232C
1 IEC-Netzbuchse
Leistungsaufnahme im <1w
Standby-Modus
Leistungsaufnahme im <70w
Ruhemodus
Max. Leistungsaufnahme 700w
Abmessungen - H x W x T 110 x 430 x 340 mm
Gewicht 10kg
Audio
Leistung Alle Kanäle: 110 Watt RMS pro Kanal, 6
Ohm (zwei angetriebene Kanäle)
Alle Kanäle: 90 Watt RMS pro Kanal, 8
Ohm (zwei angetriebene Kanäle)
Alle Kanäle: 60 Watt RMS pro Kanal, 8
Ohm (alle 7 Kanäle angetrieben
Klirrfaktor (THD) <0,006 % bei 1 kHz
Kreuzkopplung -60 dB bei 1 kHz
Frequenzgang 10 Hz - 20 kHz -1 dB
Rauschabstand >90dB A-gewichtet
Audioeingangsimpedanz / 47 kOhms / 175 mV oder höher
Empfindlichkeit
Digitale Eingangsimpedanz 75 Ohms (Koaxial/S/P DIF)
Soundanpassung
- Bass +/-10dB bei 100 Hz
- Treble +/-10dB bei 10kHz
Radio
- FM-Modus 87,5-108 MHz, 75 Ohm Koaxialantenne
- AM-Modus 522-1629 kHz, 300 Ohm
Rahmenantenne
Video
Videolautstärken/Impedanz
- Composite (CVBS) 1Vp-p / 75 Ohm
- S-Video (S-VHS) Y 1Vp-p / 75 Ohm
C 0,286 V p-p / 75 Ohm
- Component Y 1Vp-p / 75 Ohm
Cb/Cr 0,75Vp-p / 75 Ohm
Pb/Pr 0,75Vp-p / 75 Ohm
HDMI
HDMI 1.4
EIA/CEA - 861D
HDCP 1.1
Es werden alle Audio-Modi unterstützt, mit Ausnahme des Empfangs
von nativem Direct Stream Digital (DSD).
ARC und 3D-TV/Deep-Colour-Pass-Through werden unterstützt.
CEC und HEC werden nicht unterstützt.
Technische Daten
31

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 551R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 551R in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 10,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info