• geen warm water moeten nog bijna twee weken wachten voor er een technieker komt van bulex kan ik zelf ondertussen warm water aanzetten door ontluchten ontkalken wij hebben wel cv

    Gesteld op 25-5-2015 om 11:11 in forum Bulex Thematek C-F24E Misbruik melden
    • Ik kom het zelfde tegen. Geen warm water meer. Waarschijnlijk toevoerfilter verstopt, maar 14 dagen wachten op technieker Bulex.
      Hier vind je nergens uitleg hoe je het zelf kan doen. Kan toch niet moeilijk zijn. Geantwoord op 2-11-2015 om 09:26

      Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info