• Heb een thematek C/F 24E
  De verwarming gaat niet hoger dan 19 graden.
  De druk staat op 1,5 bar. alles is ontlucht en de kamerthermostaat werkt.
  De ketel slaat aan en slaat regelmatig af maar de temperatuur in de kamer verhoogd niet.
  Het is nu 13 uur 55 en de verwarming staat reeds op sedert 7 uur 30.

  Gesteld op 5-12-2012 om 13:56 in forum Bulex Thematek C-F24E Misbruik melden
  • Geachte,

   ik heb hetzelfde probleem voor. Techniekers van Bulex zijn al 6 maal langs gekomen.
   Is dit probleem bij U inmiddels opgelost en zo ja, kunt U mij zeggen, wat het probleem juist was ? Geantwoord op 8-11-2014 om 06:33

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info