Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ben in het bezit van een Budserus Logamax U 122 gaswandketel. Toestel heeft een paar maanden geleden een wettelijk verplicht onderhoud en nazicht gekregen door een technieker aangesteld door Electrabel, en is goedgekeurd voor verder veilig gebruik.
  Hoe eigenaardig ook krijgt dit toestel nu verscheidene storingsmeldingen o.a. bij het indrukken van de servicetoets verschijnt er soms : de code A: verwarmingswater sensor boven max. ;
  alsook code U: kortsluiting verwarmingswater sensor; alsook : Y - verwarmingswater sensor defect of los contact.
  Bij commando van de kamerthermostaat wil de gaswandketel NIET volledig opstarten en valt telkens terug uit met de voornoemde vermelde storingscode's.
  Mijn vraag is of dat dit louter toevallig is ?
  Kan er in de aanwezige elektronische module waar ook fouten worden uitgelezen tevens ook softwairmatig instructies gegeven of gewist worden zoals bij boordcomputers in voertuigen ?
  Wat moet ik mij hierbij voorstellen ?
  Graag een eerlijk antwoord.

  Gesteld op 6-11-2015 om 21:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik had graag de handleiding van Buderus Logamax plus GB022 en eveneens uitleg bij fout C om dewarmtewisselaar/brander te reinigen.Bedankt. delchrist@pandora.be Gesteld op 5-2-2015 om 17:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Buderus Verwarmingsketel

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info