• Sinds ik enkele weken niet thuis was en de stroom afschakelde is douchen of afwassen niet meer mogelijk. Er is slechts heel even warm water en dan stopt het. Het gaat als volgt:
  - bij aanzetten kraan wordt het water heter tot zeer heet
  - het wordt onmiddellijk kouder tot lauw
  - dan wordt het nog even terug zeer heet
  - dan wordt het snel lauw tot koud
  - hij probeert nog even tot zeer weinig lauw
  - vanaf dan ijskoud en dat blijft zo, ook al laat je het warm water +5 minuten lopen
  Deze fase duurt max 2 minuten.
  Wat kan ik hieraan doen aub want douchen is één deze toestand onmogelijk ook omdat ik geen wisselbaden mag hebben van ijskoud nr heet

  Gesteld op 11-8-2019 om 20:19 in forum Buderus Logamax plus GB172-24K Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info