Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Kwaliteit is genieten!
Klantenservice:
24/7 bereikbaar op
td@broyeurfabriek.com
Showroom
Voor openingstijden kunt
u kijken op onze website.
www.broyeurfabriek.nl
www.broyeurfabriek.be
Verkoop
24/7 bereikbaar op
sales@broyeurfabriek.com
(Instructie) handleiding
s.v.p. goed bewaren
WC Broyeur
Dual Flush
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Waar kan ik in de documentatie de maten vinden van de diverse closets. Belangrijkste is de voorsprong van het toestel Gesteld op 19-10-2018 om 08:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hi we just installed a new broyeur toilet model no:170053. It has an LED panel on the side. Is it supposed to be always red or is there an installation error. Also is there an option of a remote, our old model came with a remote? Gesteld op 15-9-2018 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is de maat van de wateraansluiting van wc broyeur Gesteld op 10-9-2018 om 21:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij mijn wc is geen afstandsbediening geleverd,klop dat?
  Of is dat een optie . Gesteld op 9-7-2018 om 20:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, we hebben het volgende probleem. druk je voor spoeling dan doet hij het soms niet. volgens mij brand er soms een rood ledje op het druk printje. wat kan hier van de oorzaak zijn, hij is nog maar net in gebruik Gesteld op 8-6-2018 om 20:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn afstands bediening werkt niet ook niet na nieuwe batterij ook het knopje aan de zijkant werkt niet Gesteld op 5-6-2018 om 18:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarvoor is rubberslangetje met zwart dopje op af voer van broyeur Gesteld op 19-5-2018 om 16:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een lek aan de watertoevoer,de plaats waar het lekt, het rubberen slangetje wat in de porselein bak gaat. Hoe kan ik deze lek dichten? Gesteld op 4-5-2018 om 11:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We hebben in 2014 een Broyeurtoilet bij u gekocht werkt prima.Nu komen aan de zijkant waar de gaatjes zitten om te spoelen bruine streepjes, weet u hoe dat kan.Gr N.Bblijham. factn 146793. type 170056. Gesteld op 7-3-2018 om 15:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Broyeurfabriek Nederland WC Broyeur bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Broyeurfabriek Nederland WC Broyeur in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info