Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
GlassMove
Mobiele douchecabine
(Instructie) handleiding
s.v.p. goed bewaren
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kan ik ook een douch van 2 meter hoog bestellen en wat is de meer prijs daar van Gesteld op 10-3-2021 om 20:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de douchecabine glass-move los in een ruimte staan? Als je de montage-handleiding leest, en de plaatjes bekijkt, lijkt het er op, dat de douche in een hoek, aan de wanden moet worden geplaatst. Gesteld op 24-9-2019 om 16:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Klopt de douche MOET aan twee wanden vast gezet worden, ik heb het ooit met rvs draadstangen en wastafel
   bouten gedaan, zijn pluggen 12mm in de muur dan de bouten er in, dan verlengde moeren en draadstangen
   met grote sluitringen en dop moeren binnen in en buiten kant ook moer, kan ook met de meegeleverde spullen. maar als je achter de douche ruimte, kan komen ???? kan ook door en door los laten staan NIET doen Cor
   Geantwoord op 24-9-2019 om 21:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is er een mogelijkheid de afvoer anders te regelen als er tijdelijk geen aansluiting mogelijk is op het riool? Gesteld op 16-4-2018 om 10:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, U kunt altijd een afvalwater pomp gebruiken, zodat u de douche overal kunt plaatsen. De pomp zorgt ervoor dat het afvalwater naar elders word gepompt. Geantwoord op 17-12-2018 om 14:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Broyeurfabriek Nederland GlassMove bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Broyeurfabriek Nederland GlassMove in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info