Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Met Brother AX-410 typt andere letters.

  Het letterwiel is juist geplaatst, ik las hier dat het pinnetje tov de hamer moet uitlijnen met het gaatje. Dat is nu het geval, het letterwiel draait ook mooi mee. Echter, als ik bv. 'Hallo' typ komt er 'b%663' te staan... Mijn toetsenbord is AZERTY en mijn letterwiel Frans en zijn sinds de jaren 90, toen ik erop heb leren typen, onveranderd gebleven. Wat kan het probleem zijn? Gesteld op 23-3-2020 om 12:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het betreft een fout in de bedrading - na de machine op z'n kant te zetten typt het apparaat wel de juiste letters op het letterwiel. Geantwoord op 24-3-2020 om 13:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hier is een Brother AX 410. Hoe moet ik die inktlinten plaatsen? Gesteld op 5-5-2019 om 07:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De verbeterde leesbaarheid werkt niet. Hoe kan ik die instellen? Gesteld op 17-1-2019 om 15:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg de hoofdletters niet uit met * en SHIFT. Graag advies hoe ik terug ga naar kleine letters. Gesteld op 13-1-2019 om 11:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil de handleiding krijgen,pas machine gekocht en weet niet hoe ze werkt
  Gesteld op 29-11-2018 om 18:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na een regel getypt te hebben,draait de rol niet door zodat ik geen tweede regel kan typen; wat doe ik eraan? Gesteld op 26-7-2018 om 17:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hamer van brother schrijfmachine ax 410 werkt niet Gesteld op 30-9-2016 om 17:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de kantlijnen verzetten (opheffen) ? Gesteld op 24-8-2014 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wanneer ik letters typ krijg ik totaal andere letters
  Gesteld op 14-6-2013 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik lieve intikt dan krijg ik a , ; n ; wat moet ik nu doen dank jullie wel Gesteld op 7-12-2012 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik de toetsen indruk, dan komt er niks op het papier te staan. Het lijkt alsof het dingetje die de letterschijf aandrukt lam is.. Wat kan ik hier aan doen?? Gesteld op 18-9-2012 om 11:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Waarschijnlijk moet je een klein zwart hendeltje overhalen, hij hoort naar voren te staan.
   Dit hendeltje zit achter de plastic deksel, op het zwarte blok. Je moet het waarschijnlijk even naar voren duwen. Geantwoord op 25-10-2012 om 18:54

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • de aanslagen van de toetsen geven niet de juiste letter aan wat kan de oorzaak zijn Gesteld op 16-8-2012 om 19:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brother ax 410 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brother ax 410 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info