• Met Brother AX-410 typt andere letters.

    Het letterwiel is juist geplaatst, ik las hier dat het pinnetje tov de hamer moet uitlijnen met het gaatje. Dat is nu het geval, het letterwiel draait ook mooi mee. Echter, als ik bv. 'Hallo' typ komt er 'b%663' te staan... Mijn toetsenbord is AZERTY en mijn letterwiel Frans en zijn sinds de jaren 90, toen ik erop heb leren typen, onveranderd gebleven. Wat kan het probleem zijn?

    Gesteld op 23-3-2020 om 12:30 in forum Brother ax 410 Misbruik melden
    • Het betreft een fout in de bedrading - na de machine op z'n kant te zetten typt het apparaat wel de juiste letters op het letterwiel. Geantwoord op 24-3-2020 om 13:12

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info