• Mijn printer, Brother HL-2030, geeft een erg vervuilde afdruk. De rol waar langs het papier loopt (ik neem aan dat het de drum is) is sterk vervuild met toner. Hoe kan ik dat schoonmaken? Met een zacht kwastje lukt dat niet.

    Ik merk op dat ik de printer lange tijd niet gebruikt heb. Kan het zijn dat daardoor de toner in kwaliteit sterk achteruit is gegaan, waardoor de rol vies is geworden en slechte afdrukken het gevolg is? Ik vraag dit omdat ik in een ver verleden een van de eerste HP laserjet 500 heb gehad en daarin kon ik zonder problemen oude overjarige toner kon gebruiken.

    Gesteld op 15-9-2016 om 11:30 in forum Brother HL-2030 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info