• Sinds een tijdje print mijn printer niet meer mooi af. Ik heb al meermaals gereinigd én alle inktpatronen zijn vervangen (dure bedoening!). Ik gebruik enkel de originele inktpatronen. Nu lijkt het alsof het probleem bij de zwarte inkt ligt, al de andere kleuren drukken goed af. Wanneer ik print na een reiniging valt het goed mee maar ik kan toch moeilijk elke keer reinigen voor ik moet printen?! Bovendien is de reinigingscartridge bijna op. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen zonder mijn printer te moeten opsturen?

    Gesteld op 16-11-2014 om 12:44 in forum Brother HL-2030 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info