• Mijn printer geeft aan dat er geen papier meer in zit terwijl dat wel zo is.
  Wel heb ik papier verwijderd dat vast gelopen was maar weet zeker dat er niets meer in zit

  Gesteld op 4-9-2014 om 10:55 in forum Brother HL-2030 Misbruik melden
  • Mijn printer geeft aan dat er geen papier meer in zit terwijl dat wel zo is.
   Wel heb ik papier verwijderd dat vast gelopen was maar weet zeker dat er niets meer in zit

   Geantwoord op 10-9-2014 om 12:40

   Waardeer dit antwoord (21) Misbruik melden
  • Ik heb een papierstoring. Mijn papier was met meerdere vellen vast komen te zitten.
   Aan de achterkant eruit gehaald. Dus er zit niets meer in. Nu staat er nog steeds papierstoring en hij print dus nog steeds niet.
   HP 1315 Geantwoord op 23-9-2015 om 15:55

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info