• Mijn Brother HL-2035 printte vanmorgen nog duidelijk en vanmiddag helemaal niet meer. Het lampje 'toner' brandt maar die kan niet plotseling op zijn. Na het bekijken van een paar filmpjes op YouTube heb ik aan de ene kant de sensor en aan de andere kant het gaatje voor de sensor afgeplakt met zwart tape. Op YouTube gaat de printer dan weer printen, bij mij niet en blijft het lampje 'toner' branden. Wat doe ik fout? Hoe krijg ik hem weer aan het printen?

    Gesteld op 20-9-2013 om 19:58 in forum Brother HL-2030 Misbruik melden
    • Na nog langer zoeken op internet heb ik de oplossing zelf gevonden. Het afplakken van de sensoren is niet voldoende. Aan de linkerkant van de cassette zit een wit hendeltje dat naar achter moet worden geschoven. Dat is even een gepruts en lukt alleen na het verwijderen van het zwarte kapje (drie schroefjes losdraaien). Kapje weer plaatsen en vastdraaien en de printer denkt dat er een nieuwe cassette in zit. Geantwoord op 20-9-2013 om 20:59

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info