Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
2
Your new OMC gas grill is a safe, convenient appliance when
assembled and used properly. As with all gas-fired products,
however, certain safeguards must be observed. Failure to
follow these safeguards may result in serious injury
or damage. If you have questions concerning assembly or
operation, consult your dealer, gas appliance specialist, gas
company or our direct customer service line at 1-800-265-
2150. / info@omcbbq.com
CAUTION
FOR OUTDOOR USE ONLY.
IF STORED INDOORS, DETACH AND LEAVE
CYLINDER OUTDOORS.
THIS APPLIANCE MUST NOT BE OPERATED
UNATTENDED.
SPECIAL CARE MUST BE TAKEN TO KEEP SMALL
CHILDREN AWAY FROM HEATED SURFACES.
Use caution when handling or transporting this product.
Metal edges can be hazardous. Use appropriate gloves
when lifting or handling. Before lifting, remove side
shelves, grids and grates.
ELECTRICAL CAUTION
1. If any accessory is used on this appliance that requires
an external electrical power source, the accessory when
installed must be electrically grounded in accordance with
local codes. In the absence of local codes, the following
standards apply:
(U.S.A.) ANSI/NFPA No. 70-Latest Edition
and
(Canada) CSA C22.1 Canadian Electrical Code
2. Do not cut or remove the grounding prong from the plug.
3. Keep the electrical supply cord and fuel supply hose away
from any heated surface.
PROPOSITION 65 WARNING
Handling the brass material on this product exposes you to
lead, a chemical known to the state of California to cause
cancer, birth defects or other reproductive harm. WASH YOUR
HANDS AFTER HANDLING THIS PRODUCT.
WARNING
Fuels used in gas or oil-fired appliances, and the products
of combustion of such fuels, contain chemicals known to
the State of California to cause cancer, birth defects or
other reproductive harm. “This warning is issued pursuant to
California Health and Safety Code Sec. 25249.6”
1. In the U.S.A., this appliance must be installed in accordance
with the local code and the relevant national code:
ANSI Z223.1/NFPA 54 - Latest Edition National Fuel
Gas Code and Latest Local Codes where Applicable
2. In Canada, this appliance must be installed in accordance
with the local code and the relevant CSA standards:
CSA-B149.1 Natural Gas and Propane installation
Code
3. The appliance must be located away from combustible
surfaces by at least 76cm / 30” from each side, and 76cm
/ 30” from the rear.
4. Do not operate this appliance under any overhead roof
construction or foliage.
5. This appliance is for OUTDOOR USE ONLY, DO NOT
operate in garage, shed, balcony or other such enclosed
areas.
6. DO NOT restrict the flow of air to the appliance.
7. Keep the area surrounding the appliance free of
combustible materials, gasoline, and all flammable liquids
and vapors.
8. This appliance is not intended to be installed in, or on,
recreational vehicles and/or boats.
9. Keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure
free and clear from debris.
LP GAS CYLINDER PLACEMENT
The instructions below apply to LP models only. LP gas
cylinders must be installed according to assembly instructions
using retainer provided. Do not store a spare cylinder under
or near this appliance. All cylinders used must be compatible
with supplied means of cylinder retention.
SAFETY INSTALLATION
GRILL
30” 76cm
76cm
30”
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw BroilKing REGAL 690 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van BroilKing REGAL 690 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info