767961
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
08
01 02
03
04
10
12
14
13
07
05
06
11
Gordelgeleider (lichtrood)
Ontgrendelknop
XP-SICT
Gordelhouder (donkerrood)
ISOFIX-kliksystemen
ISOFIX-bevestigingspunten (auto)
ISOFIT-bevestigingsarmen
01
02
03
04
05
06
07
Rugleuning
SecureGuard
ISOFIT-instelknop
Beveiligingsknop
Opbergvak
08
09
10
XP-PAD
11
Instelling voor de hoofdsteun
12
13
14
De bekleding verwijderen
1. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste
stand.
2. Maak de bekledingshaken 19 van de rugleuning los.
3. Trek het bovendeel van de bekleding los en vouw deze
naar voren op de zitting.
4. Maak de bekledingshaken 19 van de voorkant van de
rugleuning los.
5. Verwijder de bekleding van de zitting.
De bekleding van de hoofdsteun verwijderen
6.
Maak de bekledingshaken
20
op de achterkant van de
rugleuning los.
7. Maak de bekledingshaken 19 van de voorkant van de
rugleuning los.
8.
Verwijder de bekleding van de hoofdsteun
22
.
ŹNu kunt u de bekleding wassen.
Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding:
De bekleding bevestigen
Voor het bevestigen van de bekleding gaat u in de
omgekeerde volgorde te werk.
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
19
20
19
19
22
Zitkussen
15
15
09
2. INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van de
KIDFIX III S: de juiste keuze om uw kind
veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De
KIDFIX III S
moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo
worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschre-
ven!
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op zwaar persoonlijk letsel
WAARSCHUWING!
Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
17
16
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de beide
autogordels van verschillende kleuren voorzien.
De dwarsgordel
17
is donkerrood en de
bekkengordel
16
is lichtrood. De kleuren van de
gordelgeleiders in het kinderzitje komen hier mee
overeen.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeschermsystemen in de handleiding van uw
auto. Het zitje kan gebruikt worden in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie typenlijst) en in
auto's met driepuntsgordels.
In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor auto-kinder-
zitjes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.
De KIDFIX III S is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:
Symbool Inbouwsoort Type
goedkeuring
Hoofdstuk
met de ISOFIT-bevestigingsarmen op
de ISOFIX-bevestigingspunten in de
auto. Let op de autotypelijst.
semi-
universal
a)
9A
Met de driepuntsgordel van de auto universeel 9B
a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde
autotypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele
versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com
Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning)
ja
op de passagiersstoel ja 3)
op de buitenste zitplaatsen van
de achterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel) ja 4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen
toegestaan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze
zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn.
Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het
handboek van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
15 - 36 kg
3. INLEIDING
BRITAX RÖMER
Auto-kinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
KIDFIX III S
II+III 15 t/m 36 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
(ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer
bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het autokinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje
worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant
worden uitgevoerd. Het kinderzitje is goedgekeurd voor gebruik
met en zonder XP-PAD
/ SecureGuard
.
WAARSCHUWING! De
KIDFIX III S
mag uitsluitend worden gebruikt voor
het vastzetten van uw kind in het voertuig. Het is niet
geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden
gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-
gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepunts-
gordel is vastgezet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar
gewond worden of zelfs overlijden.
PAGINA I
6. DEMONTAGE EN VERWIJDERING
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende zitbekleding van BRITAX RÖMER
gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinderzitje en
belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking van het
systeem. Reservezitbekleding kunt u krijgen bij uw dealer.
• De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen
met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding.
• De kunststofdelen en de XP-PAD kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik
geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
1. PRODUCTOVERZICHT
1. Druk de ontgrendelknop van de autogordel in.
2. Open de XP-PAD 11 op de klittensluiting en
verwijder deze van de dwarsgordel 17 .
3. Open de donkerrode riemhouder 03 door de knop
op de riemhouder 03 naar achteren te drukken en
trek het schoudergedeelte 17 er uit.
Alleen bij installatietype A (ISOFIT):
4. Druk om de ISOFIT-bevestiging los te maken op de
groene beveiligingsknop 08 en de rode ontgrendel-
knop 07 eerst op de ene en daarna op de andere
kant tegen elkaar aan.
ŹNu kan het kinderzitje worden uitgenomen.
GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd zijn
vastgezet, ook als er geen kind wordt
vervoerd.
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding op
de betreende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
DEMONTAGE:
DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:
1. Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van
de autogordel.
TIP! Het XP-PAD kan voor eenvoudig gebruik bevestigd blijven op het
schoudergedeelte van de auto; het schoudergedeelte moet voor elke rit
worden nagespannen. Zie: Hoofdstuk 10 stap 12 [pagina II].
KIDFIX III S
Gebruiksaanwijzing NL
15 kg - 36 kg
(~4 jaar - 12 jaar)
Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com
Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.:
service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com
03
17 11
0807
www.britax-roemer.com
2000032365 - 01/19
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Britax-Romer KIDFIX III S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Britax-Romer KIDFIX III S in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Britax-Romer KIDFIX III S

Britax-Romer KIDFIX III S Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Britax-Romer KIDFIX III S Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Britax-Romer KIDFIX III S Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info