Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/152
Pagina verder
english 11
deutsch 28
nederlands 47
français 65
español 83
italiano 101
svensk 119
suomi 136
BE5
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wil na jaren de Bremshey sport BE5 weer gebruiken. Console doet heel weinig/niets. Alleen reset licht is rood gekleurd. Kun je de console helemaal resetten ofzo? Gesteld op 20-3-2020 om 12:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • motor rem blijft doorlopen helemaal resetten of wat dan ook helpt niet Gesteld op 14-3-2020 om 11:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • problemen met monitor, de snelheid en de tijd stopt na ongeveer een halve minuut, terwijl men normaal doortrapt.
  Gesteld op 11-9-2019 om 19:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goede morgen, sorry maar heeft niet geholpen. Tijd en snelheid blijven nu stilstaan na 20 seconden, maar als men de trappers niet rond draait blijft de tijd onbeperkt doorlopen, dus alleen als men de trappers rond draait stop de tijd en geeft geen snelheid meer aan. De hartslag blijft wel knipperen en een getal aangeven. Hoogachtend Bruins K.H.Geantwoord op 14-9-2019 om 10:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Download de handleiding of bel je leverancier alleen de resetknop ingedrukt houden blijven proberen heb dezelfde moeilijkheden gehad het is een kl. Computer succesGeantwoord op 14-9-2019 om 11:16

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Blijft de rem aanspannen moet dus steeds zwaarder trappen kan ik de computer resetten Gesteld op 5-4-2019 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ontvang geen meldingen meer op de display enkel nog de tijd word weergegeven. en na een tijdje valt hij helemaal uit. Kunnen jullie mij helpen een oplossing te vinden Gesteld op 3-11-2018 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bremshey Sport BE5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bremshey Sport BE5 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 2,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info