• problemen met monitor, de snelheid en de tijd stopt na ongeveer een halve minuut, terwijl men normaal doortrapt.

  Gesteld op 11-9-2019 om 19:01 in forum Bremshey Sport BE5 Misbruik melden
  • Goede morgen, sorry maar heeft niet geholpen. Tijd en snelheid blijven nu stilstaan na 20 seconden, maar als men de trappers niet rond draait blijft de tijd onbeperkt doorlopen, dus alleen als men de trappers rond draait stop de tijd en geeft geen snelheid meer aan. De hartslag blijft wel knipperen en een getal aangeven. Hoogachtend Bruins K.H. Geantwoord op 14-9-2019 om 10:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Download de handleiding of bel je leverancier alleen de resetknop ingedrukt houden blijven proberen heb dezelfde moeilijkheden gehad het is een kl. Computer succes Geantwoord op 14-9-2019 om 11:16

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info