• Hallo,
  Wie kan mij helpen met het afstellen van mijn KR850 op een KH 930 ?Aan de rechterkant zijn mijn steken langer dan aan de linkse kant, bijgevolg is mijn breiwerk scheef en kan ik niet meer op mijn proeflap afgaan.
  als ik bvb een lengte van 47 cm moet hebben dan heb ik aan de linkerkant inderdaad 47 cm maar aan de rechterkant 50 cm. Mijn machine is al redelijk oud en heel veel gebruikt. Kan er iets versleten zijn ?
  Alvast bedankt voor de geboden hulp.
  Met vriendelijke groetjes,
  Simonne alias Polleke

  Gesteld op 19-12-2018 om 16:18 in forum Diversen Breimachine Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info