Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/65
Pagina verder
www.braun.com
Series3
Type 5415, 5413
360s-4
330s-4
320s-4
+
360s-4
S
e
r
i
e
s
3
S
e
r
i
e
s
3
99735515_360s_320s_S01.indd 199735515_360s_320s_S01.indd 1 13.12.10 12:0013.12.10 12:00
Staplet booklet, 105x148mm, 68pages (incl. 8pages cover), 2/2c = black+HKS43N
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • er zijn LED-inspectielampen op mijn Braun scheer apparaat wat zijn dat Gesteld op 16-5-2020 om 09:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan een Braun 3 ook in Japan gebruikt worden waar 110V is Gesteld op 10-2-2020 om 21:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het onderste oranje lampje brand wat betekent dit Gesteld op 29-8-2019 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onder het scheren gaat het rode lampje branden en het apparaat stopt
  Gesteld op 3-7-2019 om 21:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij gebeurde precies hetzelfde.....apparaat stopte plotseling terwijl ik op vakantie in Thailand was en het rode lampje blijft branden.....aan de oplader helpt ook niet......wie weet evt. een oplossing ? Geantwoord op 23-9-2019 om 11:59

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
 • Het gele lampje onderaan blijft branden wat is dit Gesteld op 23-9-2018 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als dat gele lampje brandt dan geeft het apparaat aan dat er een spoeling moet gebeuren als het in het basis station wordt geplaatst. Na spoeling moet het gele lampje uit gaan.
   Geantwoord op 23-9-2018 om 18:57

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • Volgens mij heeft Braun de electronica (en de organisatie voor de service) van het scheerapparaat niet echt goed onder controle.
   Mijn scheerapparaat wilde niet spoelen, ook al brandde het gele lampje.
   Na 3x naar de reparatie te zijn opgestuurd,spoelt nu het apparaat iedere keer wanneer ik het in het basisstation zet. Of het gele lampje nu brandt of niet.
   Ik laat het nu maar, want wanneer het scheerapparaat weer naar de service afdeling moet ( een organisatie in Zierikzee die de service voor Braun uitvoert) dan ben je het weken kwijt.
   Heel slecht. Ze lezen de bijgevoegde omschrijving over de klacht niet of niet goed, of ze begrijpen zelf niet hoe eea werkt of moet werken.


   Geantwoord op 23-9-2018 om 21:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe plaats ik een uitgevallen scheerblad terug in de cassette? Gesteld op 18-10-2016 om 13:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de kop schoon, Het lukt mij alleen met de compressor op 8 bar Gesteld op 1-6-2016 om 10:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Braun series 3 320 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Braun series 3 320 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 2,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info