Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
3
4
5
6
7
8
9
10
4…max.
min…3
KF 130
KF 140
KF 145
KF 147
KF 148
KF 150
KF 155
KFT 150
Type 3122
Type 3111
Type 3112
Type 3113
Type 3114
Type 3118
AromaSelect
Braun Infolines
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
0800 78370 10
1 800509 448
0 810 309 780
0 800 14952
901 11 61 84
808 2000 33
(02) 6 67 86 23
0 800-445 53 88
70 15 00 13
22 63 00 93
020 - 21 33 21
020 377 877
0 212 473 75 85
+7 495 258 62 70
+38 044 417 24 15
852-25249377
(Audio Supplies Company Ltd.)
D A
CH
GB
IRL
F
B
E
P
I
NL
DK
N
S
FIN
TR
RUS
UA
HK
Deutsch 3, 21
English 4, 21
Français 5, 21
Español 6, 21
Português 7, 21
Italiano 8, 21
Nederlands 9, 22
Dansk 10, 22
Norsk 11, 22
Svenska 12, 22
Suomi 15, 22
Türkçe 16
∂ÏÏËÓÈο 17, 22
êÛÒÒÍËÈ 18, 22
ìÍ‡ªÌҸ͇ 19, 23
Internet:
www.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
3-122-351/00/XI-06/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/TR/
GR/RUS/UA
Printed in Germany
3122351_KF130 Seite 25 Freitag, 24. November 2006 12:11 12
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Braun KF130 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Braun KF130 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info