Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Aromaster
10
Aromaster
plus
10
Aromaster
12
KF 43 Type 4087
KF 47 Type 4069
KF 63 Type 4076
Kaffeemaschine
Coffeemaker
Cafetière
Cafetera
Cafeteira
Macchina de caffè filtro
Koffiezetter
Kaffeemaskine
Kaffetrakter
Kaffebryggare
Kahvinkeitin
∫·ÊÂÙȤڷ
äÓÙ‚‡͇
䇂ӂ‡͇
Italiano
Istruzioni d’uso
Garanzia
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Garantie
Dansk
Brugsanvisning
Garanti
Norsk
Bruksanvisning
Garanti
Svenska
Bruksanvisning
Garanti
Suomi
Käyttöohjeet
Takuu
Ελληνικ
Οδηγες χρσεως
Εγγηση
усск
сук о кслу

Г
Ук
ск
сук  кслу
Г
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
English
Use Instructions
Guarantee
Français
Mode d’emploi
Garantie
Español
Instrucciones de uso
Garantía
Português
Instruções de uso
Garantia
4-069-093/00/VIII-07/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/GR/RUS/UA
Printed in Germany
Braun Infolines
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
0800 78370 10
1 800509 448
0 810 309 780
0 800 14 592
901 11 61 84
808 2000 33
(02) 6 67 86 23
0 800-445 53 88
70 15 00 13
22 63 00 93
020 - 21 33 21
020 377 877
+7 495 258 62 70
+38 044 428 65 05
852-25249377
(Audio Supplies Company Ltd.)
Internet:
www.braun.com
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
D A
CH
GB
IRL
F
B
E
P
I
NL
DK
N
S
FIN
RUS
UA
HK
4069093_KF43 Seite 17 Dienstag, 31. Juli 2007 10:56 10
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Braun KF 47 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Braun KF 47 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info