Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
Type 3104
CaféHouse PurAroma
CaféHouse PurAroma Plus
CaféHouse PurAroma DeLuxe
KF 520/1
KF 560/1
KF 570/1
www.braunhousehold.com
p
e 3104
F
5
2
KF 56
KF 57
ww braunhousehold com
K
F
K
F
5713210084_KF520_MN_S1.indd 15713210084_KF520_MN_S1.indd 1 29.07.14 11:1029.07.14 11:10
Print Spec J 92194885 – Stapled booklet, 148 x 210 mm, 46 pages (incl. 6 pages cover), 1/1c = black
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo mijn koffiezetapparaat begint groene te pinken en valt dan uit Gesteld op 12-11-2019 om 10:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik mijn koffieapparaat ontkalken
  als ik hem aanzet ,na een tijdje begin de startknop te knipperen Gesteld op 28-11-2018 om 16:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • probleem om schakelaar na te kijken,hoe open ik onderaan het toestel, er is maar 1 schroefvijsje zichtbaar,maar na verwijderen kan ik de grondplaat nog nie losmaken Gesteld op 27-10-2018 om 10:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dit heb ik aangeschaft KF 3120 WH Pur EASE koffiezetapparaat van Braun er zit helaas geen gebruiksaanwijzing bij Kunt u het naar mij mailen. Bij voorbaat hartelijk dank mw. E.van Zijl. emvanzijl@hetnet.nl Gesteld op 7-6-2018 om 14:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik geen waterfilter gebruik,moet dan het lege opvulstuk in de plaats gezet worden? Gesteld op 30-1-2018 om 12:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Doe ik wel. Is volgens mij ook de bedoeling; anders klopt de “nummering” van de hoeveelheid water op de zijkant niet meer volgens mij Geantwoord op 15-4-2018 om 18:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Braun 3104 - KF 570-1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Braun 3104 - KF 570-1 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info