• Ik heb hetzelfde probleem met de Bose 1 SR en heb eerst een update laten uitvoeren door TV/Audio reparateur. Het probleem werd niet opgelost nadat de update was uitgevoerd. Toen heb ik Bose gebeld en men bevestigde dat het probleem bekend was bij Bose. Dat verbaasde mij.
  Zij boden aan om de soundbar te repareren voor €165,00, met 1 jaar garantie op de reparatie.
  Omdat ik al €65 had betaald voor de update, werd mij aangeboden om de soundbar voor € 99 uit te voeren. Ik moest hem dan wel even opsturen.
  Ik kreeg een raar gevoel bij de opmerking dat de storing reeds bekend was bij Bose en dacht direct aan een fabrieksfout. Ik heb dit dan ook kenbaar gemaakt aan Bose.
  Ik heb Bose verteld dat ik voor €1495 wel 4 andere soundbars had kunnen kopen, maar dat ik voor Bose heb gekozen omdat ik er vanuit ging dat ik dan kwaliteit kocht. Achteraf maakt het in dit geval niet uit of je een goedkoop of duur product koopt, de levensduur is na 8 jaar heel onzeker.
  Ik ben er nog niet uit wat ik ga doen, ik zit met het dilemma of het wel de moeite waard is om de soundbar, die al 8 jaar oud is, nog voor dat bedrag te laten repareren met maar 1 jaar reparatiegarantie.
  Bose had alle begrip voor mijn opmerkingen.

  Gesteld op 17-1-2020 om 16:43 in forum Bose Subwoofer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info