• control console schakelt uit na 20 minuten telkens terug inschakelen

  Gesteld op 5-11-2016 om 13:18 in forum Bose Lifestyle V35 Misbruik melden
  • Twee dingen die je volgens Bose moet doen:
   1. Via de knop ‘more’ (op afstandsbediening) ga je naar automatisch uitschakelen en kies uitschakelen. Dan de console 1 min van de netstroom afhalen.
   Indien probleem niet is opgelost:
   2. Update uitvoeren (zie handleiding). Dit is heel makkelijk! Steek een lege USB in de USB-poort aan de voorkant van de console. Klik op setup (op console) en ga naar update. Vanaf hier volg je de instructies op de tv. Geantwoord op 2-2-2018 om 10:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info