• ik heb een inbouwvaatwasser bosch SD6P1B, ik kan geen kort progamma vastleggen, er komt altijd een progamma van 3u en meer op de display en kijg deze niet weg ,iemand die mij kan helpen, weet ook niet hoe ik moet resetten,heb het gebruikersboekje niet meer, met dank

    Gesteld op 19-3-2019 om 20:40 in forum Bosch Vaatwasser Misbruik melden
    • Hi, wanneer je de startknop 5 seconden ingedrukt houdt dan springt ie op reset. Als je 'm dan uit en aan zet, kan je alle standen weer gebruiken. Geantwoord op 24-5-2019 om 17:33

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info