• We hebben een Bosch inbouw vaatwasser type SD6P1B.
    Sinds een paar jaar hebben we een waterontharder en gebruiken we geen zout meer voor het ontharden. We gebruiken nog wel Sun classic poeder en glansspoelmiddel.
    Onze glazen worden dof en ons is verteld dat er minder glansspoelmiddel in moet. Normaal kun je dat afstellen op de hardheid van het water maar dat kan bij deze vaatwasser niet automatisch.
    Weten jullie hoe we dit kunnen instellen?

    Gesteld op 27-12-2016 om 11:52 in forum Bosch Vaatwasser Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info