• Heb een bosch HBC36D750 gaat na verwarmen op storing E11 en slaat dan af.
    Wie weet dit gaat kosten om te repareren of is dit makkelijk zelf op te lossen.

    Gesteld op 12-10-2015 om 11:15 in forum Bosch Stoomoven Misbruik melden
    • Mijn oven staat ook op E 11 in het tijdsvenster, boven staat"fout bij opslaan" en ik krijg er geen beweging meer in. Wat ik ook doe, bv stroom er helemaal af. Er gebeurt helemaal niets en de schermpjes blijven de zelfde melding geven. Gebruik is onmogelijk. Geantwoord op 14-11-2018 om 15:28

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info