• is er een handleiding van Bosch apparaat tka4800

  Gesteld op 12-8-2014 om 15:52 in forum Bosch Espresso apparaat Misbruik melden
  • ik zit met diezelfde vraag tav bosch tka 4800; ik begrijp dat er een positief antwoord op is geweest (duimpje) maar ik kan de handleiding daar niet in vinden; mag ik een digitale kopie?
   f.schure@gmail.com Geantwoord op 22-12-2014 om 22:03

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden
  • weet dat de machine 26 jaar oud is en bosch heeft geen handleidingen meer deze bewaren ze maar 10 jaar dus ook ik ben op zoek naar een handleiding
   als iemand deze gevonden zou ik graag die van ook in bezit krijgen uiteraard tegen betaling
   henny.bosman@hotmail.com Geantwoord op 9-11-2015 om 15:45

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info