• de aan uit knop werkt niet meer hoe haal ik de deur eruit

    Gesteld op 30-7-2019 om 11:40 in forum Bosch wta 3000 Misbruik melden
    • maar waarom de deur eruit? slotmechanisme zit niet in de deur. Ik heb eens gehad dat het deel waar de deur invalt stuk of verbogen was. Dat heb ik toen vervangen en probleem opgelost. Zit met 2 schroeven/boutjes vast dacht ik. Vaak van nylon of hard plastic en gaat door het "dicht gooien" stuk of scheef zitten.

      Succes. Piet Geantwoord op 30-7-2019 om 13:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info