• Goedendag ik heb een Bosch Benvenuto TCA5608 met de volgende storing: Het apparaat maalt wel maar koffie komt niet in het kopje trecht maar wordt weggespoeld.
    Wanneer voor grove maling ( 1 boon) wordt gekozen werkt het apparaat goed, wordt voor een fijne maling gekozen (3 bonen) dan treed de klacht (weer) op. Inmiddels zetgroep en drainage systeem schoongemaakt en voorzien van nieuwe ringen, helpt niet.

    Heeft iemand soortgelijke klanten gehad en wat wat de oplossing?

    Gesteld op 14-2-2016 om 14:29 in forum Bosch tca 5608 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info