Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
1 2 3 4 5
6
Inhoud Blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Fijninstelling van de droogresultaten . . . . . . . 6
ʋ Wat u absoluut moet aanhouden . . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . . . . 8
ʋ Schoonmaken en onderhoud . . . . . . . . . . . . 9
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Normale geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . . . 12
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
... en individueel aanpassen
Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!
Droogautomaat
controleren
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Uw nieuwe droogautomaat
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiezen + instellen
Droogprogramma selecteren ...
Start/Stop - toets kiezen
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het stop-
contact steken
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd
gewassen.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
3
2
1
Drogen
Drogen
Condenswaterreservoir met filter
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Tweedelig
pluizenfilter
Trommel
Einde programma zodra het indicatielampje losmaken/klaar gaat branden.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
Het droogproces kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kort worden onderbroken, maar
moet echter daarna aansluitend worden voortgezet en beëindigd!
1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.
Droogautomaat uitsluitend met
geplaatst pluizenfilter gebruiken!
Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
Wanneer het indicatielampje Reservoir ondanks legen knippert a
Filter in condenswaterreservoir pag. 9.
Pluizenfilter reinigen
Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.
Reinigen van binnenste van het pluizenfilter na elke keer drogen:
1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water
afspoelen en goed afdrogen!
Reinigen van het buitenste pluizenfilter na elke 5e droogcyclus:
4. Buitenste pluizenfilter er uit nemen.
5. Opklappen en pluizen verwijderen.
Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
6. Dichtklappen, pluizenfilters in elkaar steken en weer plaatsen.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Was niet in de droger laten zitten!
Was uitnemen
Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het
programma 60 minuten met bepaalde tussenpozen kort gedraaid. Het wasgoed blijft losjes en zacht (bij
gekozen extra functie
Licht strijken 120 min).
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lage temperatuur a extra Voorzichtig kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrages) a Kreukvorming!
Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek)
drogen.
Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden a kans op kreuken!
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
Wol niet in de droger drogen, alleen opfrissen a blz. 7 Programma Wol finish.
Wasgoed na het drogen niet direct strijken, enige tijd op elkaar laten liggen
a Restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt.
aFijninstelling van de droogresultaten, blz. 6.
Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
a Niet het programma kastdroog extra gebruiken.
Gesteven wasgoed is slechts in beperkte mate geschikt voor de droger. a Stijfsel laat een
laagje achter dat invloed heeft op het drogen.
Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed het
tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor nadrogen.
Milieubescherming / besparingstips
Voorafgaande aan het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren.
a Hoge centrifugetoerental verkorten de droogtijd en verlagen het energieverbruik, ook
kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden
a Programma-overzicht blz. 7.
Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch.
De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische
reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig
energieverbruik en minder onderhoud a blz. 6.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is conform de Europese richtlijn
2002/96/EG voor
elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and
electronic equipment - WEEE) gemarkeerd.
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.bosch-home.com
Tijdens het drogen het condenswaterreservoir
niet eruit nemen / legen!
Trommelinterieur
verlichting
(afh. van model)
Wat u absoluut moet aanhouden ...
Uw droger is bijzonder energiezuing en kenmerkt zich in technisch opzicht door een
koudekringloop, die net als bij een koelkast, energie doelmatige gebruikt.
De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd.
Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig gereinigd worden.
Droogautomaat nooit zonder Pluizenfilter en condenswaterreservoir met filter gebruiken!
ʑ
Pluizenfilter
Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed in het pluizenfilter opgevangen.
Verstopt pluizenfilters kunnen de warmtewisselaar hinderen in het goed functioneren.
Daarom moet het pluizenfilter absoluut na elke droogcyclus worden gereinigd. Regelmatig
afspoelen onder stromend watera blz. 4.
ʑ
Filter in condenswaterreservoir
Filter in condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de
automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd.
Leeg het condenswaterreservoir is nodig voor de reiniging van het filter a blz. 4/9.
ʑ
Textiel
Geen textiel drogen dat in aanraking is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf:
bijv. haarlak, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, etc.
Zakken van het textiel legen.
Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat.
Sterk pluizend wasgoed vermijden.
Wol alleen opfrissen in wolprogramma.
Reservoir
Reservoir met condenswater legen.
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen
a blz. 9.
Filter
Pluizenfilter onder stromend water reinigen a blz. 4.
Selectie Aan/Uit voor akoestisch signaal bij programma-einde. ˎ Signaal
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd, bijvoorbeeld polyacryl, elastaan of acetaat.
ˎ Voorzichtig
Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het
einde van het programma.
ˎ Licht strijken
Extra functies
Status-/
Service
indicaties
Programmakiezer
Display/
Resterende
tijd
h:min
Programma-einde na 1-24 uur (toets eventueel meerdere malen indrukken) altijd op het
eerstvolgende hele uur instelbaar.
Cln Automatische reiniging van de warmtewisselaar.
Fijninstelling
van de
droogresultaten
Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's
Witte was/Bonte was, Kreukherstellend en SuperKort 40 aangepast worden aVoorinstelling = 0.
De instelling blijft na fijninstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard.
Zie voor meer informatie ablz. 6.
0, 1, 2, 3
De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Droogautomaat pas na het lezen
van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
Fijninstelling van de droogresultaten
Instelling van de stappen van de drogingsgraden
1 x naar
rechts
Voorzichtig indrukken
tot de gewenste stap
Op Uit
zetten
Op Uit
zetten
Voorzichtig gekozen hou-
den 5 stappen naar rechts
L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal
- andere gevallen.
7
Programma-overzicht zie ook blz. 5
Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.
Na het drogen: Wasgoed ...
c
strijken
licht nastrijken
@c
niet strijken
c
mangelen
PROGRAMMA TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES
**Witte was/Bonte was
max. 7 kg
Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.
**Kreukherstellend
max. 3,5 kg Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.
strijkdroog cø@c
Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen)
kastdroog @
Voor eenlaags wasgoed.
*kastdroog extra/
zeer droog
@
Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
Wol finish
max. 3 kg
Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog.
Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.
SuperKort 40
max. 2 kg
Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarde kunnen afwijken
van de vermelde waarden, afhankelijk van de soort textiel, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel
alsmede de beladingshoeveelheid.
Sport
max. 1,5 kg
Voor textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleece-textiel (jassen/broeken met uitneembare
binnenvoering apart drogen).
Dons
max. 1,5 kg
Voor textiel zoals hoofdkussens en dekbedden met donsvulling.
Niet doorgestikte donsproducten afzonderlijk drogen.
Tijdprogramma
warm 30 min
max. 3 kg
Voorgedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook om nat te drogen.
*Alleen voor programma Witte was/Bonte was en Kreukherstellend.
**Droogtijden kunnen individueel worden gekozen a kastdroog extra/zeer droog, kastdroog en strijkdroog (afhankelijk van model).
Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
Advies: gescheiden drogen!
0611 / 9000655522
*655522*
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Germany
WTW84371NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil de draairichting van de deur veranderen, hoe doe ik dat? Gesteld op 8-10-2019 om 22:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Droger stopt te vroeg na een instelling van 141 minuten al naar 30 to 35 minuten Gesteld op 17-12-2018 om 17:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De wasdroger type WTW84371 droogt niet meer goed. Het lampje "reservoir" brandt rood. Maar het waterreservoir is nog bijna leeg. Gesteld op 30-11-2014 om 18:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had exact hetzelfde probleem, dit 4,5 jaar na aankoop. Hiervoor heb ik naar Bosch gebeld. Zij raadde mij aan om een verzorgingssset (artikelnummer: 0031185) a 19,40 euro op de website van bosch te kopen. Samen met dit advies hadden ze mij ook instructies verstuurd hoe het onderhoudsprogramma via een sneltoetscombinatie gestart kon worden.
   De instructies heb ik uitgevoerd.....en......het werkt! Er kwam heel wat vuil uit de wasdroger in het spoelwater. Nu de wasmachine weer werkt, heb ik ook direct een nieuwe pluizenfilter gekocht. Nu weer zonder problemen 7 droogbeurten gedraaid.

   Hieronder de instructies om het onderhoudsprogramma te doorlopen:
   Het apparaat voorbereiden
   1. Schakel het apparaat uit.
   2. Verwijder en leeg het condenswaterreservoir en maak het zeefje van het reservoir schoon.
   3. Giet 1 flesje (125 ml) van het onderhoudsmiddel in de grote zwarte opening vooraan in de houder van het reservoir. Giet er daarna 1 liter heet water achteraan (ca. 60°C). Gebruik hierbij een waterfles of een gieter bijvoorbeeld.
   4. Giet 100ml (markering op het flesje) uit het tweede flesje achterin de houder van het condenswaterreservoir.
   5. Giet de resterende 25 ml in het condenwaterreservoir en voeg er vervolgens 1 liter heet water aan toe (ca. 60°C). Schuif het condenswaterreservoir terug in het apparaat.
   Laat het product minimaal 6 uur maar beter nog 12 uur inwerken.

   Opstarten van het onderhoudsprogramma P07
   1 Apparaat inschakelen.
   1.1. Binnen 15 seconden de programmakeuzeschakelaar met de klok mee op de 6 uur positie draaien.
   1.2. Toets 'Voorzichtig' bedienen en vasthouden en tegelijkertijd de keuzeschakelaar 1 positie verder draaien (positie 7uur). Toets 'Voorzichtig' los laten.
   1.3. P00 of P07 wordt in het display weergegeven en de „Start/Stop” toets knippert snel. Als P00 weergegeven wordt, draai de programmakeuzeschakelaar tot P07 weergegeven wordt.
   Bij apparaten zonder display de programmakeuzeschakelaar draaien tot de LED’s drogen-strijkdroog-kastdroog tegelijkertijd branden.
   1.4. Start het programma met de “Start/Stop” toets. Het doorlopen van dit programma, duurt ongeveer 5 minuten. Na afloop knippert “Start/Stop“ toets.
   Herhaal het onderhoudsprogramma P07 minimaal 3 keer.
   Opmerking: Maak het condenswaterreservoir tussendoor niet leeg maar reinig telkens wel het filter van dit reservoir. Het programma P07 kan opnieuw gestart worden zodra de “Start/Stop” toets knippert!

   1. Condenswaterreservoir spoelen Leeg het condenswaterreservoir na 3 spoelbeurten, reinig de zeef van het reservoir en spoel het reservoir grondig uit met warm water.
   2. Apparaat spoelen Vul het condenwaterreservoir met 2.5 liter warm water en start het programma P07 weer 3 keer op. Leeg het reservoir tussen de spoelbeurten, reinig het filter van het reservoir en vul het telkens weer met 2,5 liter schoon warm water.
   3. Schakel het apparaat uit om het onderhoudsprogramma te verlaten.

   Opmerking: Mochten er na deze drie spoelbeurten nog resten of (gekleurde) stofdeeltjes in het condenswaterreservoir overblijven, dan mag het spoelprogramma naar eigen inzicht herhaald worden. Mocht er nog schuim zichtbaar zijn, laat de machine dan een nacht staan zodat het schuim kan inzakken, bij een volgend droogprogramma zullen de schuimresten weggepompt worden


   Geantwoord op 13-3-2016 om 23:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch WTW84371 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch WTW84371 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info