• De wasdroger type WTW84371 droogt niet meer goed. Het lampje "reservoir" brandt rood. Maar het waterreservoir is nog bijna leeg.

  Gesteld op 30-11-2014 om 18:00 in forum Bosch WTW84371 Misbruik melden
  • Ik had exact hetzelfde probleem, dit 4,5 jaar na aankoop. Hiervoor heb ik naar Bosch gebeld. Zij raadde mij aan om een verzorgingssset (artikelnummer: 0031185) a 19,40 euro op de website van bosch te kopen. Samen met dit advies hadden ze mij ook instructies verstuurd hoe het onderhoudsprogramma via een sneltoetscombinatie gestart kon worden.
   De instructies heb ik uitgevoerd.....en......het werkt! Er kwam heel wat vuil uit de wasdroger in het spoelwater. Nu de wasmachine weer werkt, heb ik ook direct een nieuwe pluizenfilter gekocht. Nu weer zonder problemen 7 droogbeurten gedraaid.

   Hieronder de instructies om het onderhoudsprogramma te doorlopen:
   Het apparaat voorbereiden
   1. Schakel het apparaat uit.
   2. Verwijder en leeg het condenswaterreservoir en maak het zeefje van het reservoir schoon.
   3. Giet 1 flesje (125 ml) van het onderhoudsmiddel in de grote zwarte opening vooraan in de houder van het reservoir. Giet er daarna 1 liter heet water achteraan (ca. 60°C). Gebruik hierbij een waterfles of een gieter bijvoorbeeld.
   4. Giet 100ml (markering op het flesje) uit het tweede flesje achterin de houder van het condenswaterreservoir.
   5. Giet de resterende 25 ml in het condenwaterreservoir en voeg er vervolgens 1 liter heet water aan toe (ca. 60°C). Schuif het condenswaterreservoir terug in het apparaat.
   Laat het product minimaal 6 uur maar beter nog 12 uur inwerken.

   Opstarten van het onderhoudsprogramma P07
   1 Apparaat inschakelen.
   1.1. Binnen 15 seconden de programmakeuzeschakelaar met de klok mee op de 6 uur positie draaien.
   1.2. Toets 'Voorzichtig' bedienen en vasthouden en tegelijkertijd de keuzeschakelaar 1 positie verder draaien (positie 7uur). Toets 'Voorzichtig' los laten.
   1.3. P00 of P07 wordt in het display weergegeven en de „Start/Stop” toets knippert snel. Als P00 weergegeven wordt, draai de programmakeuzeschakelaar tot P07 weergegeven wordt.
   Bij apparaten zonder display de programmakeuzeschakelaar draaien tot de LED’s drogen-strijkdroog-kastdroog tegelijkertijd branden.
   1.4. Start het programma met de “Start/Stop” toets. Het doorlopen van dit programma, duurt ongeveer 5 minuten. Na afloop knippert “Start/Stop“ toets.
   Herhaal het onderhoudsprogramma P07 minimaal 3 keer.
   Opmerking: Maak het condenswaterreservoir tussendoor niet leeg maar reinig telkens wel het filter van dit reservoir. Het programma P07 kan opnieuw gestart worden zodra de “Start/Stop” toets knippert!

   1. Condenswaterreservoir spoelen Leeg het condenswaterreservoir na 3 spoelbeurten, reinig de zeef van het reservoir en spoel het reservoir grondig uit met warm water.
   2. Apparaat spoelen Vul het condenwaterreservoir met 2.5 liter warm water en start het programma P07 weer 3 keer op. Leeg het reservoir tussen de spoelbeurten, reinig het filter van het reservoir en vul het telkens weer met 2,5 liter schoon warm water.
   3. Schakel het apparaat uit om het onderhoudsprogramma te verlaten.

   Opmerking: Mochten er na deze drie spoelbeurten nog resten of (gekleurde) stofdeeltjes in het condenswaterreservoir overblijven, dan mag het spoelprogramma naar eigen inzicht herhaald worden. Mocht er nog schuim zichtbaar zijn, laat de machine dan een nacht staan zodat het schuim kan inzakken, bij een volgend droogprogramma zullen de schuimresten weggepompt worden


   Geantwoord op 13-3-2016 om 23:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info