• Goedemorgen,Als ik mijn wasmachine aan zet na dat hij water heeft gepakt,valt de stroom uit.Weet u wat er dan stuk is aan mijn machine vgr

  Gesteld op 4-5-2018 om 10:30 in forum Bosch WAS32743 Logixx 8 Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem, na ± 3minuten begint hij weer. Probleem doet zich voor bij alle programma's. Display is dan uit. Geantwoord op 21-7-2019 om 23:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem met de Bosch logixx 8 WAS28390NL. Pomp nagekeken. Stroomtoevoer is goed. Hij wast, spoelt verwarmt, draait links en rechts om, centrifugeert. Stopt halverwege een programma en het lijkt erop dat hij niet naar de volgende fase gaat. Stopt anderhalf tot 2 minuten en gaat dan weer naar het begin van het programma. Gaat soms wel verder. Een reset geprobeerd zoals in dit forum beschreven staat (wel voor een ander typenr.) heeft een keer geholpen. Na een paar wasjes gaat het weer mis. Geantwoord op 10-3-2020 om 20:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info