Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
de Geschirr
14
Glas- und Geschirrschäden
Ursachen:
Glasart und
Glasherstellungsverfahren.
Chemische Zusammensetzung des
Reinigers.
Wassertemperatur des
Spülprogramms.
Empfehlung:
Nur Gläser und Porzellan verwenden,
die vom Hersteller als
spülmaschinenfest bezeichnet
werden.
Reiniger verwenden, der als
geschirrschonend gekennzeichnet
ist.
Glas und Besteck nach
Programmende möglichst bald aus
dem Geschirrspüler entnehmen.
Einräumen
1. Grobe Speisereste entfernen.
Vorspülen unter fließendem Wasser
ist nicht nötig.
2. Geschirr so einräumen, dass
es sicher steht und nicht kippen
kann.
alle Gefäße mit der Öffnung nach
unten stehen.
Teile mit Wölbungen oder
Vertiefungen schräg stehen,
damit das Wasser ablaufen kann.
es die Drehung der beiden
Sprüharme 1B und 1J nicht
behindert.
Sehr kleine Geschirrteile sollten nicht in
der Maschine gespült werden, da sie
leicht aus den Körben fallen können.
Ausräumen
Um zu vermeiden, dass Wassertropfen
vom oberen Korb auf das Geschirr im
unteren Korb fallen, ist es
empfehlenswert, das Gerät von unten
nach oben zu entleeren.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich!
Lassen Sie es deshalb nach
Programmende so lange im
Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut
anfassen können.
Hinweis
Nach Programmende können noch
Wassertropfen im Geräteinnenraum zu
sehen sein. Auf die Trocknung des
Geschirrs hat dies keinerlei
Auswirkungen.
Tassen und Gläser
Oberer Geschirrkorb 1*
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het luchtje brandt nr 22 wat kan dit zijn ?????
  Er word geen water meer aangevoerd. Gesteld op 8-1-2022 om 20:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De afwasmachine gaat na een paar minuten op “end”. Je hoort piepjes en de machine stopt ermee. Gesteld op 10-5-2021 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo mijn kraantje op de deursluiting staat aan en er blijft water in de machine en pomp niet af Gesteld op 23-1-2021 om 00:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een deel van de vaat linksboven raakt nooit echt proper. Al de rest is OK. Filter reeds volledig uitgekuist en het reinigingsprogramma laten draaien. Wat kan de oorzaak zijn. Moeten steeds een deel terug met de hand afwassen. Gesteld op 11-10-2020 om 12:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De vaatwasser veroorzaakt een stroomstoring bij het gebruik van de 70 graden programma waardoor na weer aanzetten in het programma blijft hangen en hem door de rezen knop hem niet vrij geeft en op het waterkraantje blijf knipperen Gesteld op 20-9-2020 om 14:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan de vaatwasser niet aan of uitzetten, weet iemand of je dit kunt resetten?? De programma knoppen reageren ook niet, weet iemand een oplossing Gesteld op 1-7-2020 om 16:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • deur van onze Bosch Exclusivselenceplus valt zonder tegendruk open wat is er dan aan de hand. Gesteld op 27-6-2020 om 18:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het palletje van het sluitstuk is lam, kan dit onderdeel apart besteld worden? Gesteld op 13-6-2020 om 18:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Fout code e 15. Heb wat afwas middel in gedaan. Daarna aangezet. Toen veel schuim. Schoongemaakt. Blijft e 15 fout code en bromgeluid Gesteld op 10-4-2020 om 14:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe pass ik de tijd aan van de vaatwasser sile
  nce plus
  Gesteld op 2-4-2020 om 10:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat betekent foutcode E19 en hoe los je het op ??
  Gesteld op 14-3-2020 om 18:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hij kan niet worden ingesteld resetten wil niet likkun Gesteld op 23-2-2020 om 10:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan dat het vaatwaser op E15 blijf staan Ik heb al gereset en aan en uit gezett Gesteld op 22-2-2020 om 13:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK KRIJG STEEDS FOUTMELDING E09 WAT MOET IK DOEN? Gesteld op 7-1-2016 om 10:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch SMV50M90EU - SilencePlus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch SMV50M90EU - SilencePlus in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Bosch SMV50M90EU - SilencePlus

Bosch SMV50M90EU - SilencePlus Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 44 pagina's

Bosch SMV50M90EU - SilencePlus Gebruiksaanwijzing - Français - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info