Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
9000 406 381 (8812)
Afwasautomaat
nl Gebruiksaanwijzing
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een vaatwasser van Bosch, type SMV68M90EU. Ik blijf steeds errormelding 21 krijgen. Heb pomphuis al zo vaak schoongemaakt dat ik bijna met ogen dicht de boel kan openen. Er zit steeds niets in en pomp draait ook heel makkelijk. Bij start van programma geeft display op de vloer een tijd aan van 2.35u afwisselend met aanduiding van pannen en borden. 7 van de 10 keren stopt de vaatwasser met error 21 en piept paar maal. Op vloer komt dan een pijl tegen verticale streep afwisselend met kopjes en borden. Dit is al binnen de 2 minuten. Soms loopt de machine dus wel door. Dat is al te zien, vlak na de start van het programma. Als namelijk de tijd afteld van 2.35u naar 2.34u, dan loopt de machine het programma gewoon af. Wat kan dit nu voor probleem zijn en waardoor kan het worden veroorzaakt???? Ben ten einde raad en kan ook op internet verder niets vinden waar ik wat mee kan voor verder onderzoek. Gesteld op 28-5-2020 om 11:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vaatwasser stop na een uurtje bij het eco programma maar geeft aan nog niet klaar te zijn
  Gesteld op 19-5-2020 om 05:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe reset ik mijn vaatwassen Bosch SMV 68PX01N

  whulskamp@ziggo.nl Gesteld op 7-9-2019 om 19:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch SMV 68M00 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch SMV 68M00 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info