• Ik heb een vaatwasser van Bosch, type SMV68M90EU. Ik blijf steeds errormelding 21 krijgen. Heb pomphuis al zo vaak schoongemaakt dat ik bijna met ogen dicht de boel kan openen. Er zit steeds niets in en pomp draait ook heel makkelijk. Bij start van programma geeft display op de vloer een tijd aan van 2.35u afwisselend met aanduiding van pannen en borden. 7 van de 10 keren stopt de vaatwasser met error 21 en piept paar maal. Op vloer komt dan een pijl tegen verticale streep afwisselend met kopjes en borden. Dit is al binnen de 2 minuten. Soms loopt de machine dus wel door. Dat is al te zien, vlak na de start van het programma. Als namelijk de tijd afteld van 2.35u naar 2.34u, dan loopt de machine het programma gewoon af. Wat kan dit nu voor probleem zijn en waardoor kan het worden veroorzaakt???? Ben ten einde raad en kan ook op internet verder niets vinden waar ik wat mee kan voor verder onderzoek.

    Gesteld op 28-5-2020 om 11:23 in forum Bosch SMV 68M00 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info