• Mijn vaatwasser staat op H turbo speed. Vervolgens kan ik op L drukken. Ik krijg hem nu niet meer van de H af. Ik kan niet meer naar mijn gewone programma's. Ik heb al reset geprobeerd. Wat nu?

  Mvg,
  Erna Beijer

  Gesteld op 8-2-2014 om 11:12 in forum Bosch SMS58M98EU Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem als hierboven gemelde: krijg hem ook niet meer van de turbo speed af ook na resetten blijft het probleem bestaan! help!!

   mvg.
   A Baumgarten Geantwoord op 6-12-2014 om 15:14

   Waardeer dit antwoord (22) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info