Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 48 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Vaatwasser silence plus SMS53N82EU (typenummer niet te vinden in de lijst van Bosch) pompt het water niet weg. Telkens weer E24 storing. Geen knik in slang, afvoer niet verstopt etc. Machine stopt 2 minuten voor einde met werken, klok loopt door. Pompt dus niet na het programma. Start ik weer een programma op dan wordt er wel water weggepompt. Na het programma blijft er weer water staan. Gesteld op 16-11-2015 om 20:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De handleiding van dit typenummer vindt u hier; Klik op deze LINK. Op pagina 29 van de handleiding staan de storingscodes. Foutcode E24 brandt; Waterafvoerslang verstopt of geknikt. Slang zonder knikken aanleggen, eventuele resten verwijderen. Sifonaansluiting is nog dicht. Aansluiting bij sifon controleren en eventueel openen. Afdekking van de afvoerpomp zit los. Afdekking goed vastmaken. (zie Afvoerpomp) Geantwoord op 21-1-2016 om 11:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Bosch SMS53N72EU

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info