• Mijn volledig programma duurt 3.30 uur. Maar hoe krijg ik de tijdsduur op de varioknop korter. Hij staat nu per ongeluk op 1.30 uur Dat is mij niet duidelijk.Het apparaat staat op de ECO knop.

  Gesteld op 14-9-2015 om 18:34 in forum Bosch SMS50D52EU Misbruik melden
  • Dan heb je vermoedelijk de VARIO SPEED knop ingedrukt.
   De onderste knop van de meest rechtse knoppen.
   Dan springt het ECO programme van 3:30 uur naar 1:30 uur
   Je kan deze weer uitschakelen door opnieuw in te drukken of anders de startknop 3 seconden ingedrukt houden.
   Dan wordt het programma weer gereset. Geantwoord op 14-9-2015 om 20:53

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info