Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/97
Pagina verder
92

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • we zijn hier pas komen wonen. zit Bosch silence comfort in de keuken.
  Deze geeft geen water. wat kan oorzaak zijn?
  Gesteld op 5-7-2022 om 10:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bosch komt er bij mij ook nooit meer in. Vroeger een setje van bosch gehad, wasmachine droger en afwasmachine, alle 3 zonder problemen 16 jaar gewerkt. Toen weer een bosch setje gekocht en nu telkens problemen, de wasmachine, met 10 garantie op de motor : motorsturing kapot a €320,-. De droger : voortdurend storing dat het reservoir lampje brandt, het hele internet staat er vol mee, maar doet bosch er wat aan : nee. Dan de afwasmachine storing e15, water onderin de machine, ook een bekend probleem. Storing e09, verwarmings element kapot, veel te snel voor zo'n storing. Conclusie : mensen blijf weg bij bosch, nooit meer kopen, ze hebben de weg van het snelle geld gekozen. Gesteld op 23-4-2022 om 14:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vaatwasser heeft stroom maar knipperd en slaat niet aan Gesteld op 29-3-2022 om 11:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hotel water lopen kraantje knippert van Silence plus, niet te resetten of aan uit te zetten Gesteld op 21-2-2022 om 22:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb net een vraag gesteld over mijn vaatwasser maar mijn e-mailadres is verkeerd, nogmaals wat betekent melding H met 22 minuten. Gesteld op 16-12-2021 om 08:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn vaatwasser geeft code H aan, wat betekent dat Gesteld op 16-12-2021 om 08:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch SGI4665 Silence bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch SGI4665 Silence in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info