Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/121
Pagina verder
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
2 609 002 498 (2008.01) O / 122
PSR 14,4 LI
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
OBJ_DOKU-10594-001.fm Page 1 Monday, January 7, 2008 2:00 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Bosch per 14,4li is zonder aanleiding gestopt met werken. Beide batterijen geladen maar toestel weigert dienst. Waaraan kan dit liggen? Gesteld op 12-5-2020 om 20:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bestaat er van de Boschboormachine een bouwschema en zo ja hoe kom ik hier aan. Gesteld op 17-10-2019 om 17:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Begint te ratelen op stand twee bij het vasthouden van boorkop .Hoe kan dit Gesteld op 30-7-2019 om 16:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn boormachine vonkt aan de achterzijde mijn vraag is reparatie van deze mogelijk ? Gesteld op 2-12-2018 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg de accu niet van de machine af. Wat moet ik doen om dat wel te laten lukken? Gesteld op 13-10-2018 om 15:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik hem in om een gat in steen te boren?
  Gesteld op 16-8-2018 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bosch boormachine prs 14.4 lithium laad niet op 1minuut gebruik wat is er aan de hand een half jaar niet gebruikt wel altijd na gebruik opgeladen Gesteld op 14-4-2018 om 13:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik de accu op de oplader zetten.Accu ligt er los op lijkt wel of hij niet vastklemmen
  Gesteld op 13-2-2018 om 21:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze schroefboormachine psr144 pakt de derde trap niet. Hij wordt wel opgeladen , doet het even maar stopt steeds bij het schroeven. Is dit te verhelpen? Gesteld op 6-1-2018 om 20:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch PSR 14,4 LI bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch PSR 14,4 LI in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 3,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info