• Geachte, Vanwege verandering van VR naar HR-ketel in ons gebouw, moet ik helaas afscheid nemen van mijn huidige Bosch Eurostar 25 VRC VR Combiketel en wil hem te koop aanbieden. De ketel is in juli 2016 aangeschaft en is bijna 3 jaar oud. In die 3 jaar heb ik niet één keer daar last of storing van gehad. De ketel werkt zo goed als een nieuwe dus. Mocht u interesse hebben neem dan gerust contact op.Met vriendelijke groet,

    Gesteld op 15-5-2019 om 10:55 in forum Bosch EUROSTAR 25 VRC Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info