Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
1 2 3 4
5 6
Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van
de machine en voor de programmakeuze.
Kan in beide richtingen gedraaid worden.
Uitvoerig programma-overzicht.
a
Blz. 7/8
Wasgoed sorteren en in de
trommel doen (drogen)
Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen:
( = drogen op normale temperatuur (Drogen).
'c= drogen op lage temperatuur (Voorzichtig drogen).
De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:
) = symbool ''niet drogen''.
Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen!
Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels!
Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat.
Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater,
wasbenzine, verdunner. Kans op explosie!
Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat.
Gevaarlijke dampen!
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Programmakiezer
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten.
Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
Vreemde voorwerpen verwijderenkans op roesten.
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Bij de keuze van een droogprogramma.
aBlz. 4:
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6
Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber
afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.
Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen
Doseren overeenkomstig
de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover
bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.
Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!
Juiste installatie volgens het apart meegeleverde
install atievoorschrift.
Apparaat controleren
Een beschadigd apparaat nooit inschakelen!
Contact opnemen met de Servicedienst!
Stekker in het stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!
Kraan opendraaien
Aan het eind van het droogprogramma volgt een
automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan
ook bij de keuze van een droogprogramma
opendraaien.
Zorg voor een goede beluchting
Een goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens
het drogen ontstane lucht af te voeren.
Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte
waarin het apparaat zich bevindt.
Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit
blokkeren.
Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,
waterontharder, vlekkenzout
Uw was-/droogautomaat
Voorbereiden
Vóór de eerste was/het eerste drogen
a Blz. 6
De was-/droogautomaat werd vóór het verlaten van de
fabriek getest. Om het resterende water uit de test te
verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het
programma Pluizen verwijderen laten draaien. a Blz. 6:
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Instellen en aanpassen van het programma
Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. aBlz. 7:
Programma-overzicht
Optietoetsen en verdere functies gebruiken aBlz. 9/10
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Temperatuur, Centrifugeren of Klaar in ingedrukt houdt
worden automatisch de instelopties doorgebladerd.
Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Witte was/bonte was,
Bonte was Eco ,Snel+Mix , Kreukherstellend en PowerWash 60'):
Door het indrukken van Drogen de automatische droogfunctie kiezen.
a
Blz. 10
De maximale belading om te drogen niet overschrijden. a
Blz. 7
Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een
goed droogresultaat te bereiken.
Start/bijvullen indrukken
... Wassen/Wassen+Drogen
1
Wasmiddelbakje ~: wasverzachter
Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas
Bestemming van het apparaat
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor
het drogen ervan,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare
was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt
zijn.
Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat
laten.
Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat
houden.
De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en
personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van
de gebruiksvoorschriften.
De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer
installeren en gebruiken.
Wasgoed uit de trommel halen
De deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.
Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend
water kan verdampen!
Kraan dichtdraaien
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
Uitschakelen
Programmakiezer op  Uit zetten.
... Drogen
Drogen
Wassen
Wassen en drogen zonder onderbreking
1
Droogprogramma instellen en aanpassen
Programmakiezer op de stand Drogen of Voorzichtig drogen zetten.
aBlz. 7: Programma-overzicht
2
Start/bijvullen indrukken
2
Display/Optietoetsen/Extra
functies
Programma beëindigd als …
... het Start/bijvullen-lampje uitgaat en of (als Spoelstop (= geen
afsluitend centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te
horen is. Geluidssterkte pieptoon instellen. a
Blz. 10
Als gekozen werd en wordt aangegeven: toets Start/bijvullen indrukken.
Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren
van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren
gewijzigd worden).
Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/bijvullen opnieuw
indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en
de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel
gehaald worden.
verschijnt en op de indicatie knippert het droogsymbool Drogen. a
De trommel is heet! Het koelprogramma wordt uitgevoerd tot de trommel is
afgekoeld.
Afwisselend verschijnen en . a
Blz. 11: Informatie op het display
Programma wijzigen …
Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen:
Was/droogprogramma opnieuw kiezen.
Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen.
aBlz. 9/10
Start/bijvullen kiezen.
Programma onderbreken …
Toets Start/bijvullen indrukken.
Let op de indicaties: als gaat branden en op de indicatie verschijnt, dan
kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin
leggen. Als en afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur
door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend
worden.
Toets Start/bijvullen indrukken om het programma voort te zetten.
De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.
... of programma beëindigen
Wasprogramma met hoge temperatuur:
Afkoelen van het wasgoed: Spoelen kiezen, Start/bijvullen indrukken.
Wasprogramma met lage temperaturen:
Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen indrukken.
Droogprogramma:
Drogen of Voorzichtig drogen kiezen, toets Drogen indrukken, droogtijd op
15 minuten instellen, daarna Start/bijvullen indrukken.
Belangrijke aanwijzingen

Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien
Alle zakken legen.
Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vóór het wassen
binnenstebuiten keren.
Controleer of BH’s met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.
Fijne was in een netje of zakje wassen (panty’s, vitrage, BH’s met beugel).
Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
Zand uit zakken en omslagen borstelen.
Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen.
Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken.
Vóór het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental
gecentrifugeerd worden.
Vóór het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental
van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min.
Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het
droogprogramma sorteren.
Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in
elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld.
Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken
of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken
(of 3 kg) drogen.
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Geen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en ½ maatbeker
wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Pluizen verwijderen 40°C instellen en
Start/bijvullen kiezen. Na beëindiging van het programma de programmakiezer op  Uit
zetten.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Bonte was Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Sterk Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Bonte was Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.
Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de
verpakking). Het programma Witte was/bonte was 30°C instellen en Start/bijvullen kiezen.
Na ca. 10 minuten Start/bijvullen indrukken. Na het inweken eventueel het programma
wijzigen of opnieuw Start/bijvullen kiezen als het programma moet worden voortgezet.
Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
Stijven is in alle wasprogramma’s met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens
de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst
schoonmaken).
Verven/Ontkleuren
Verfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt
worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking
in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.
Start/
Bijvullen
Inhoud

ʋ Bestemming van het apparaat......................................................... 1
ʋ Voorbereiden................................................................................... 1/2
ʋ Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen .........................2/3/4
ʋ Voorbereiden drogen................................................................. 2/3/4
ʋ Instellen en aanpassen van het programma ........................3/4/5
ʋ Na het wassen/drogen...................................................................... 5
ʋ Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht......................................................................... 7
ʋ Droogtabel ........................................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden............................................................................... 8
ʋ Indicatie en optietoetsen................................................................... 9
ʋ Extra functies en individuele instellingen .....................................10
ʋ Informatie op de indicatie ...............................................................11
ʋ Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11
ʋ Wat te doen als … ..................................................................... 12/13
ʋ Noodontgrendeling ..........................................................................13
Wasmiddellade met
bakjes I, II, ~
Deurgreep
Onderhouds-
klep
Trommel
Luchttoevoeropening
Luchtafvoeropening
(Achterkant)
Milieubescherming/Energiebesparingstips
De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid
wasgoed in de trommel doen. aBlz. 7
Programma-
overzicht
Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
Het programma Bonte was Eco en de extra functie Vlekken
kiezen om bij aanzienlijk minder energieverbruik een goed
wasresultaat te bereiken.
Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar
waterhardheid doseren.
Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet
worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen –
hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en
energie bij het drogen nodig zijn.
De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten,
het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. aBlz. 9
Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!
Gefeliciteerdu hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-
verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-
horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com
of neem contact op met onze Servicedienst.
De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze
website of in de lijst met Servicedienstadressen.
3
De in de fabriek ingestelde droogmodus is . In deze modus
wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed
aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk
opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de
droogmodus ook op zetten voor extra droog wasgoed of
op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets Drogen
kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te bepalen. a
Blz. 8: Droogtabel
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Klaar in ingedrukt houdt worden
de instellingen automatisch doorgebladerd.
Bedienings-
paneel
1 2 3 4
5 6
Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing
in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke
installatievoorschrift in acht.
De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht
nemen!
7
Programma-overzicht (zie ook de informatie op blz. 9/10)

Programma’s °C
maximale
belading (
kg) *
Soort wasgoed
Extra functies, informatie
Witte was/bonte was
: – 90
7,0/4,0**
Stevig textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
Voorwas, Extra water, Licht strijken, Vlekken
Bonte was Eco Stevig textiel van katoen of linnen.
Sensitive
: – 60 7,0 Stevig textiel van katoen of linnen.
Voorwas, Extra water, Licht strijken, Vlekken
voor een bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij de gekozen
temperatuur, meer water, extra spoelen.
PowerWash 60’
4,0/4,0** Stevig textiel van katoen of gemengde weefsels.
Tijdgestuurd programma, 60 minuten.
Kort programma voor normaal vervuild wasgoed.
Kreukherstellend
: – 60 3,5/2,5**
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of
gemengde weefsels.
Voorwas, Extra water, Licht strijken
Snel+Mix
Textiel van katoen en kreukherstellend textiel.
Voorwas, Extra water, Licht strijken, Vlekken
Verschillende soorten textiel die samen gewassen kunnen
worden.
Fijn/Zijde
: – 40 2,0
Voor fijne, wasbare textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische
of gemengde weefsels.
Voorwas, Extra water, Licht strijken
Alleen voorzichtig centrifugeren tussen de spoelbeurten.
:üWol
Met de hand of in de machine wasbare wol of met veel wol
gemengde weefsels.
Bijzonder fijnprogramma ter voorkoming van krimpen, langere
programmapauzes (textiel blijft in het sop).
Extra snel 15
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische
of gemengde weefsels.
Kort programma, ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild
wasgoed.
Pluizen verwijderen
:, 40, 90 0
Trommelreinigingsprogramma 90° = antibacterieel, geen wasmiddel gebruiken, 40° = antibacterieel voor gebruik met speciaal
wasmiddel om de wasautomaat te reinigen, : = pluizenspoelprogramma voor het verwijderen van pluizen die zich in de waskuip
hebben opgehoopt.
Spoelen
7,0
Extra water, Licht strijken
Centrifugeren
Wasbaar textiel.
Licht strijken
Afpompen
Drogen
4,0
Witte/bonte was, drogen met normale warmte-instelling.
Voorzichtig drogen
2,5
Kreukherstellend textiel, drogen met weinig warmte.
De programma’s zijn voor licht vervuild textiel tijdgestuurd. Bij sterk vervuild textiel de hoeveelheid wasgoed verminderen en een extra functie kiezen, bijv. Vlekken.
* Maximale belading volgens EN50229. Waarden in rood: maximale belading om te drogen, waarden in zwart: maximale belading om te wassen.
** Als u zonder onderbreking wilt wassen en drogen: op de programma’s Witte was/bonte was, Bonte was Eco en PowerWash 60' volgt Drogen, op de programma’s
Kreukherstellend en Snel+Mix volgt Voorzichtig drogen.
Voor verdere informatie en een overzicht van onze
producten zie onze website: www.bosch-home.com.
Op deze website vindt u ook informatie over onze Servicedienst.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
WVH28440NL 9000599955
0111
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De timer van de droogkast Bosch Avantixx 7 - ingesteld op 1:59 u stopt reeds na 20 minuten. Wasgoed droogt niet. Kan timer gereset worden? Gesteld op 11-12-2017 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goede morgen mr of mevr,
  Indicatielampje reservoir ledigen springt na 1/2 minuut aan, alhoewel reservoir volledig leeg en proper is.
  Wat kan ik doen om droogkast opnieuw aan de praat te krijgen?
  Mvg
  C,Coppin Gesteld op 28-11-2017 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Storing wasmachine bosch avantixx7. Storings nummer e43 Gesteld op 20-11-2017 om 09:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil de was op40 graden draaien en hij geeft een sleutel aan in het midden van het scherm. Gesteld op 18-11-2017 om 08:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een selfcleaning condenser avantixx 7. Valt na 1 minuut uit met melding ‘reservoir ledigen’. Schuif bovenaan is leeg, pluisfilter proper (doe ik sowieso na elk gebruik).
  Schuif links onderaan kan niet open (omwille van selfclean?) dus daar kan ik niks proper maken.
  Hoe los ik dit op?
  Is er een reset knop? Gesteld op 12-11-2017 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste,
   Bij mij net hetzelfde probleem. Zelfde droger! Heb vanalles geprobeerd maar naar het schijnt een veel voorkomend probleem. Ik vindt wel dat bosch dit moet verhelpen! Geantwoord op 3-12-2017 om 00:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wasmachine geeft foutcode E61 aan en doet niets meer.Wat te doen? Gesteld op 8-11-2017 om 20:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • De deur van de combinatie Avntixx 7/4 is geforceerd en waarschijnlijk stuk het deur nummer is E-nr wvh28440NL/01mFD9104n 400113 is deze verkrijgbaar? Gesteld op 8-11-2017 om 16:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • droogkast droogt goed maar er komt geen water in het opvangbakje, heb de filter onder al nagezien zoals ze mij al hebben gezegd en er is niets mis mee maar mijn wasplaats is wel een vocht omdat het water niet word opgevangen, wat kan of moet ik doen het gaat hier om een droogkast van het ( Avantixx7 ) Gesteld op 2-11-2017 om 23:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Droger slaat niet aan, geeft enkel 2x een piep
  Heeft wel elektriciteit en stof reservoir is grondig schoon gemaakt Gesteld op 30-10-2017 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn machine geeft code E18 nadat deze al behoorlijk aan t rammelen is. De pomp en de afvoerslang heb ik reeds schoongemaakt en de waaier van de pomp kan gedraaid worden. De machine blijft echter in storing vallen. Heeft iemand een idee? Gesteld op 28-10-2017 om 22:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Machine start niet. Filter schoon, condensbak leeg. Gesteld op 28-10-2017 om 20:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik zien op hoeveel graden mijn was droogt? Gesteld op 22-10-2017 om 13:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt na onderbreking van wasmachine F23 op met pieptoon,wat moet ik doen Gesteld op 14-10-2017 om 13:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Signaal blijft zeggen.. reservoir ledigen.. maar het is leeg Gesteld op 14-10-2017 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wil op 60 gr. wassen duurd 106 min. klok geeft 2 uur en 45 min. aan. Gesteld op 12-9-2017 om 11:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De wasmachine geeft een storing E 18 heb alleen het boekje niet wat moet ik doen om dit op te lossen? Gesteld op 10-9-2017 om 12:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat te doen bij code e29 e17 zeefjes schoongemaakt en waterdrukgekontroleerdt zeefjes zijn schoon
  en waterdruk is goed Gesteld op 31-8-2017 om 12:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat te doen met code e29 na zeefjes schoon gemaakt en waterdruk gekontroleerdt Gesteld op 31-8-2017 om 12:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine de bosch avantix 7 staat op e43 wat betekent dit Gesteld op 24-8-2017 om 07:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kreeg de was van mijn dochter niet droog . 6x badlaken en 2x onderkaken +theedoeken en blijkt ze wasverzachter te gebruiken . mijn droger stond al ruim een uur aan en ik zag iedere keer de tijd verspringen van 1min 46 naar 1min 59 en de wasdroger stond op kookpunt . Zelf gebruik ik nooit wasverzachter kan dit het probleem zijn . Mag je wasverzachter gebruiken als je de was in de droger doet? Gesteld op 11-8-2017 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn avantixx7 is gestopt. De trommel en het wasgoed voelde oververhit. Nu gaat het apparaat niet meer aan. Wat is er aan de hand? Sensor en zekering kapot? En is dit te vervangen? Gesteld op 11-8-2017 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Bosch Avantixx7 zelf cleaner droger heeft aan reservoir legen is geleegd en alarm gaat nog altijd wat kan ik nog doen,alvast bedankt,groetjes Sonia . Gesteld op 8-8-2017 om 12:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik het bakje vooraan los om aan de filter te kunnen. Er is nergens een lipje om aan te trekken. Heb een selfcleaning condensor Gesteld op 5-8-2017 om 11:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij de wasdroger Bosch avantixx 7 knippert een lampje bij RESERVOIR.
  Wat te doen? Gesteld op 3-8-2017 om 11:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn wasmaschine bosch avanti xx7 geeft storing E 43 aan ,wie weet wat dit is Gesteld op 28-7-2017 om 11:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn machine heb ik ingesteld op een kort programma van 1 uur. Tijdens deze wasbeurt gaat mijn machine in storing met de melding E:18 en geeft korte piepjes. Wat kan ik nu doen? Gesteld op 14-7-2017 om 10:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn wasmachine geeft storing aan code 23 wat kan dat zijn Gesteld op 28-6-2017 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Als ik wasmachine aan zet komt er E.00 op. En wil niet werken Gesteld op 24-6-2017 om 18:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het kinderslot blokkeert en geen enkel programma kan ingesteld worden.
  Gesteld op 24-6-2017 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Foutmelding E39 opnieuw geprogrammeerd zonder resultaat. Stekker er uit gehaald weer E39 Gesteld op 19-6-2017 om 09:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • er staat een lijkt op een volle wasmand en de was blijft nat Gesteld op 18-6-2017 om 11:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn bosch aventixx wasmachine resetten Gesteld op 17-6-2017 om 20:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan mij helpen mijn wasmachine geeft aan E 43 het is Bosch Gesteld op 9-6-2017 om 23:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • op het scherm staat CL? wat is daar aan te doen ? Gesteld op 8-6-2017 om 08:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde voor met mijn wasmachine. Hoe hebben jullie het kunnen oplossen? Ik vind er niets over in de handleiding. Geantwoord op 3-9-2017 om 10:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is het mogelijk om deze droger op de afvoer van de wasmachine aan te sluiten? Gesteld op 25-5-2017 om 09:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch Avantixx 7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch Avantixx 7 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info