Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
1 2 3 4
5 6
Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van
de machine en voor de programmakeuze.
Kan in beide richtingen gedraaid worden.
Uitvoerig programma-overzicht.
a
Blz. 7/8
Wasgoed sorteren en in de
trommel doen (drogen)
Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen:
( = drogen op normale temperatuur (Drogen).
'c= drogen op lage temperatuur (Voorzichtig drogen).
De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:
) = symbool ''niet drogen''.
Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen!
Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels!
Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat.
Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater,
wasbenzine, verdunner. Kans op explosie!
Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat.
Gevaarlijke dampen!
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Programmakiezer
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten.
Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
Vreemde voorwerpen verwijderenkans op roesten.
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Bij de keuze van een droogprogramma.
aBlz. 4:
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6
Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber
afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.
Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen
Doseren overeenkomstig
de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover
bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.
Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!
Juiste installatie volgens het apart meegeleverde
install atievoorschrift.
Apparaat controleren
Een beschadigd apparaat nooit inschakelen!
Contact opnemen met de Servicedienst!
Stekker in het stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!
Kraan opendraaien
Aan het eind van het droogprogramma volgt een
automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan
ook bij de keuze van een droogprogramma
opendraaien.
Zorg voor een goede beluchting
Een goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens
het drogen ontstane lucht af te voeren.
Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte
waarin het apparaat zich bevindt.
Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit
blokkeren.
Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,
waterontharder, vlekkenzout
Uw was-/droogautomaat
Voorbereiden
Vóór de eerste was/het eerste drogen
a Blz. 6
De was-/droogautomaat werd vóór het verlaten van de
fabriek getest. Om het resterende water uit de test te
verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het
programma Pluizen verwijderen laten draaien. a Blz. 6:
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Instellen en aanpassen van het programma
Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. aBlz. 7:
Programma-overzicht
Optietoetsen en verdere functies gebruiken aBlz. 9/10
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Temperatuur, Centrifugeren of Klaar in ingedrukt houdt
worden automatisch de instelopties doorgebladerd.
Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Witte was/bonte was,
Bonte was Eco ,Snel+Mix , Kreukherstellend en PowerWash 60'):
Door het indrukken van Drogen de automatische droogfunctie kiezen.
a
Blz. 10
De maximale belading om te drogen niet overschrijden. a
Blz. 7
Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een
goed droogresultaat te bereiken.
Start/bijvullen indrukken
... Wassen/Wassen+Drogen
1
Wasmiddelbakje ~: wasverzachter
Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas
Bestemming van het apparaat
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor
het drogen ervan,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare
was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt
zijn.
Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat
laten.
Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat
houden.
De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en
personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van
de gebruiksvoorschriften.
De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer
installeren en gebruiken.
Wasgoed uit de trommel halen
De deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.
Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend
water kan verdampen!
Kraan dichtdraaien
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
Uitschakelen
Programmakiezer op  Uit zetten.
... Drogen
Drogen
Wassen
Wassen en drogen zonder onderbreking
1
Droogprogramma instellen en aanpassen
Programmakiezer op de stand Drogen of Voorzichtig drogen zetten.
aBlz. 7: Programma-overzicht
2
Start/bijvullen indrukken
2
Display/Optietoetsen/Extra
functies
Programma beëindigd als …
... het Start/bijvullen-lampje uitgaat en of (als Spoelstop (= geen
afsluitend centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te
horen is. Geluidssterkte pieptoon instellen. a
Blz. 10
Als gekozen werd en wordt aangegeven: toets Start/bijvullen indrukken.
Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren
van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren
gewijzigd worden).
Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/bijvullen opnieuw
indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en
de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel
gehaald worden.
verschijnt en op de indicatie knippert het droogsymbool Drogen. a
De trommel is heet! Het koelprogramma wordt uitgevoerd tot de trommel is
afgekoeld.
Afwisselend verschijnen en . a
Blz. 11: Informatie op het display
Programma wijzigen …
Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen:
Was/droogprogramma opnieuw kiezen.
Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen.
aBlz. 9/10
Start/bijvullen kiezen.
Programma onderbreken …
Toets Start/bijvullen indrukken.
Let op de indicaties: als gaat branden en op de indicatie verschijnt, dan
kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin
leggen. Als en afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur
door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend
worden.
Toets Start/bijvullen indrukken om het programma voort te zetten.
De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.
... of programma beëindigen
Wasprogramma met hoge temperatuur:
Afkoelen van het wasgoed: Spoelen kiezen, Start/bijvullen indrukken.
Wasprogramma met lage temperaturen:
Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen indrukken.
Droogprogramma:
Drogen of Voorzichtig drogen kiezen, toets Drogen indrukken, droogtijd op
15 minuten instellen, daarna Start/bijvullen indrukken.
Belangrijke aanwijzingen

Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien
Alle zakken legen.
Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vóór het wassen
binnenstebuiten keren.
Controleer of BH’s met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.
Fijne was in een netje of zakje wassen (panty’s, vitrage, BH’s met beugel).
Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
Zand uit zakken en omslagen borstelen.
Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen.
Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken.
Vóór het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental
gecentrifugeerd worden.
Vóór het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental
van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min.
Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het
droogprogramma sorteren.
Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in
elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld.
Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken
of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken
(of 3 kg) drogen.
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Geen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en ½ maatbeker
wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Pluizen verwijderen 40°C instellen en
Start/bijvullen kiezen. Na beëindiging van het programma de programmakiezer op  Uit
zetten.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Bonte was Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Sterk Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Bonte was Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.
Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de
verpakking). Het programma Witte was/bonte was 30°C instellen en Start/bijvullen kiezen.
Na ca. 10 minuten Start/bijvullen indrukken. Na het inweken eventueel het programma
wijzigen of opnieuw Start/bijvullen kiezen als het programma moet worden voortgezet.
Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
Stijven is in alle wasprogramma’s met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens
de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst
schoonmaken).
Verven/Ontkleuren
Verfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt
worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking
in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.
Start/
Bijvullen
Inhoud

ʋ Bestemming van het apparaat......................................................... 1
ʋ Voorbereiden................................................................................... 1/2
ʋ Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen .........................2/3/4
ʋ Voorbereiden drogen................................................................. 2/3/4
ʋ Instellen en aanpassen van het programma ........................3/4/5
ʋ Na het wassen/drogen...................................................................... 5
ʋ Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht......................................................................... 7
ʋ Droogtabel ........................................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden............................................................................... 8
ʋ Indicatie en optietoetsen................................................................... 9
ʋ Extra functies en individuele instellingen .....................................10
ʋ Informatie op de indicatie ...............................................................11
ʋ Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11
ʋ Wat te doen als … ..................................................................... 12/13
ʋ Noodontgrendeling ..........................................................................13
Wasmiddellade met
bakjes I, II, ~
Deurgreep
Onderhouds-
klep
Trommel
Luchttoevoeropening
Luchtafvoeropening
(Achterkant)
Milieubescherming/Energiebesparingstips
De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid
wasgoed in de trommel doen. aBlz. 7
Programma-
overzicht
Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
Het programma Bonte was Eco en de extra functie Vlekken
kiezen om bij aanzienlijk minder energieverbruik een goed
wasresultaat te bereiken.
Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar
waterhardheid doseren.
Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet
worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen –
hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en
energie bij het drogen nodig zijn.
De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten,
het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. aBlz. 9
Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!
Gefeliciteerdu hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-
verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-
horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com
of neem contact op met onze Servicedienst.
De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze
website of in de lijst met Servicedienstadressen.
3
De in de fabriek ingestelde droogmodus is . In deze modus
wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed
aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk
opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de
droogmodus ook op zetten voor extra droog wasgoed of
op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets Drogen
kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te bepalen. a
Blz. 8: Droogtabel
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Klaar in ingedrukt houdt worden
de instellingen automatisch doorgebladerd.
Bedienings-
paneel
1 2 3 4
5 6
Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing
in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke
installatievoorschrift in acht.
De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht
nemen!
7
Programma-overzicht (zie ook de informatie op blz. 9/10)

Programma’s °C
maximale
belading (
kg) *
Soort wasgoed
Extra functies, informatie
Witte was/bonte was
: – 90
7,0/4,0**
Stevig textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
Voorwas, Extra water, Licht strijken, Vlekken
Bonte was Eco Stevig textiel van katoen of linnen.
Sensitive
: – 60 7,0 Stevig textiel van katoen of linnen.
Voorwas, Extra water, Licht strijken, Vlekken
voor een bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij de gekozen
temperatuur, meer water, extra spoelen.
PowerWash 60’
4,0/4,0** Stevig textiel van katoen of gemengde weefsels.
Tijdgestuurd programma, 60 minuten.
Kort programma voor normaal vervuild wasgoed.
Kreukherstellend
: – 60 3,5/2,5**
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of
gemengde weefsels.
Voorwas, Extra water, Licht strijken
Snel+Mix
Textiel van katoen en kreukherstellend textiel.
Voorwas, Extra water, Licht strijken, Vlekken
Verschillende soorten textiel die samen gewassen kunnen
worden.
Fijn/Zijde
: – 40 2,0
Voor fijne, wasbare textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische
of gemengde weefsels.
Voorwas, Extra water, Licht strijken
Alleen voorzichtig centrifugeren tussen de spoelbeurten.
:üWol
Met de hand of in de machine wasbare wol of met veel wol
gemengde weefsels.
Bijzonder fijnprogramma ter voorkoming van krimpen, langere
programmapauzes (textiel blijft in het sop).
Extra snel 15
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische
of gemengde weefsels.
Kort programma, ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild
wasgoed.
Pluizen verwijderen
:, 40, 90 0
Trommelreinigingsprogramma 90° = antibacterieel, geen wasmiddel gebruiken, 40° = antibacterieel voor gebruik met speciaal
wasmiddel om de wasautomaat te reinigen, : = pluizenspoelprogramma voor het verwijderen van pluizen die zich in de waskuip
hebben opgehoopt.
Spoelen
7,0
Extra water, Licht strijken
Centrifugeren
Wasbaar textiel.
Licht strijken
Afpompen
Drogen
4,0
Witte/bonte was, drogen met normale warmte-instelling.
Voorzichtig drogen
2,5
Kreukherstellend textiel, drogen met weinig warmte.
De programma’s zijn voor licht vervuild textiel tijdgestuurd. Bij sterk vervuild textiel de hoeveelheid wasgoed verminderen en een extra functie kiezen, bijv. Vlekken.
* Maximale belading volgens EN50229. Waarden in rood: maximale belading om te drogen, waarden in zwart: maximale belading om te wassen.
** Als u zonder onderbreking wilt wassen en drogen: op de programma’s Witte was/bonte was, Bonte was Eco en PowerWash 60' volgt Drogen, op de programma’s
Kreukherstellend en Snel+Mix volgt Voorzichtig drogen.
Voor verdere informatie en een overzicht van onze
producten zie onze website: www.bosch-home.com.
Op deze website vindt u ook informatie over onze Servicedienst.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
WVH28440NL 9000599955
0111
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

4
 • op mijn wasmachine een bosch avantixx 7 vario perfect staat CL hoe kan ik dit afzetten om terug te kunnen wassen ik vermoed dat het betekend kinderslot weet niet hoe het er is opgekomen Gesteld op 25-4-2017 om 08:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze droogkast droogt alles 4 uur zelfs de programma's extra snel 40' en timer 30 min warm is toch niet normaal.De was heeft 1400 toeren gecentrifugeerd en weegt +/-5 kg.Hoe komt dit?H Gesteld op 20-4-2017 om 17:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar doe ik het wasmiddel in en waar doe ik de wasverzachter in Gesteld op 10-4-2017 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Ik heb een droogkast Bosch Avantixx 7.
  Blijkbaar draait de trommel maar naar 1 kant. Doordoor komen grote stukken, zoals bv een dekbedovertrek in een grote bol in de droogkast te zitten. Dit is heel vervelend, want is heel moeilijk uit elkaar te halen.
  Is dit normaal? Gesteld op 1-4-2017 om 12:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • op de display verschijnt na het starten de melding E29 . wat moet ik doen om verder te kunnen ? Gesteld op 1-4-2017 om 10:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je het waterreservoir slang ook gelijk op de afvoer plaatsen Gesteld op 29-3-2017 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • aan gezet na 5 minuten stopt hij weer wat zou dit kunnen zijn
  Gesteld op 14-3-2017 om 13:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het buitenwerking stellen van een kinderslot van Boschwasmacihne Avantixx 7 Gesteld op 26-2-2017 om 12:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het lukt niet om de zeef eruit te halen. Hoe moet dit aangepakt worden? Gesteld op 21-2-2017 om 18:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na ongeveer een minuut (eender welk programma trouwens) stopt het toestel met melding "Reservoir legen". Dit werd evenwel voor de start gedaan (evenals de filter trouwens). Ook de pluizenfilter is proper trouwens.
  Een uur of twee voordien werd het toestel nog met succes en normaal verloop gebruikt. Hte toestel werd niet verplaatst. Gesteld op 20-2-2017 om 20:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • grote filter verwijderen. Dan zit in de bodem vande buis halverwege een klepje. Met klein schroevedraaier kan je de klemmetjes wegduwen en het klepje openen. Even bijschijnen met een lampje helpt.
   Onder het klepje is een ruimte waar water en vuil in staat. deze met een keukepapiertje of zo leeg maken en zoveel mogelijk stof e.d. verwijderen.
   Dan doet ie t weer. Heb dit in 4 jaar tijd drie keer gedaan. Met succes. Als je het eenmaal weet is het 5 minuten werk. Geantwoord op 22-2-2017 om 21:01

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden
 • de water geschenkt boven waschmine en nu doe het niet Gesteld op 5-2-2017 om 15:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo ik had een vraag over de bosch avantixx 7 exclusiv droger . Wanneer ik hem aanzet na een halfuur voelt het hele apparaat warm aan tot dat het klaar is . Is dit normaal ?? Gesteld op 4-2-2017 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na aanvang van het programma komt E 29 te voorschijn. Wat is het probleem... Gesteld op 3-2-2017 om 21:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn wasmachine bosch avantixx 7 tekend cl aan; neemt geenwater en alle programas duid hij 15° aan hoe komt dat? dank bij voorbaat Gesteld op 2-2-2017 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoeveel kg wasgoed kan ik in deze wasmachine doen. Gesteld op 31-1-2017 om 18:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het reservoir ledigen van mijn droogkast?
  Gesteld op 22-1-2017 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik mn was in de droger doe dan piept hij na een tijdje en als ik dan ga kijken is het nog nat het waterreservoir is bijna leeg en pluizenvanger ook . Wat kan t probleem zijn dat hij niet droogt Gesteld op 18-1-2017 om 19:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • CL code op display ..... is dat child lock code?
  Hoe krijg ik deze ongedaan?
  Op een Bosch Avantixx7 wasmachine Gesteld op 17-1-2017 om 21:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De startknop langdurig ingedrukt houden. Dat springt de kinderbeveiliging er weer af. Als je daarna weer lang de knop indrukt, vliegt hij er weer op. Geantwoord op 18-2-2017 om 17:46

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
 • lampje blijft op "drogen " staan gelijk welk programma je kiest.en de was komt er nog klammig uit.... Gesteld op 14-1-2017 om 22:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geeft aan dat de filter vol is terwijl deze niet vol is. Filter onderin de machine voelt wel zwaar maar ik weet niet hoe ik deze leeg kan maken? Gesteld op 9-1-2017 om 22:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • heb je antwoord gekregen op je vraag? Ik heb hetzelfde probleem, de droger stopt na een paar minuten en zegt dat het filter moet worden schoongemaakt, terwijl het filter niet vies is Geantwoord op 13-2-2017 om 13:21

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
 • Geeft aan dat filter vol is terwijl het filter in de deur niet vol is. Filter onderin machine voelt zwaar maar hoe kan je die leeg maken? Gesteld op 9-1-2017 om 22:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn condensdroger stopt om de paar minuten dan knippert het lampje van- reservoir ledigen. Reservoir is leeg, afvoer slang loopt gewoon door, filters zijn schoon. Wat kan ik hier aan doen? Gesteld op 22-12-2016 om 20:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat een sleutel afgebeeld op t scherm hoe haal je dat weg? Gesteld op 11-12-2016 om 15:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • alle programma's zijn nog in werking, maar de machine draait niet meer. er loopt dus wel water in etc. maar hij roteert niet. heeft de wasmachine reparatie nodig, of is er een mogelijkheid voor ons zelf om het te repareren? Gesteld op 7-12-2016 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn kind maakt drie keer was Masome aan en nu werk die niet ! Het word aan naar maar begint niet met werken alleen display is aan . Gesteld op 9-11-2016 om 17:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, onze droogkast maakt een geluid als een krekel maar werkt voor de rest wel. Wat zou dit kunnen zijn? Gesteld op 7-11-2016 om 17:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn wasmachine geeft E43 aan weet iemand wat ik hier aan kan doen? Gesteld op 31-10-2016 om 19:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van de ene dag op de andere, doet mijn droogkast helemaal niets meer, display licht niet meer op. Gesteld op 31-10-2016 om 12:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasdroger geeft een code: C1n maar kan nergens vinden wat dit betekent. Gesteld op 28-10-2016 om 20:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan een donsen jas zonder tennis ballen in de droger Gesteld op 20-10-2016 om 19:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • nee, want anders blijven de donzen aan elkaar plakken. de tennisbal zorgt ervoor dat je weer volume krijgt in de donzen. Geantwoord op 30-10-2016 om 16:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • storingscode E 23, heb net de filter schoongemaakt!? Gesteld op 20-10-2016 om 11:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Deur ontsluit niet, machine geeft CL aan. Wat te doen? Gesteld op 2-10-2016 om 15:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welk wasprogramma kun je het best gebruiken als je de wastrommel wilt reinigen Gesteld op 29-9-2016 om 16:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil het kinderslot eraf halen maar hoe? Ik heb een Bosch avantixx7 Typenummer E nr WAQ283I1NL/01 FD 931200187. Gesteld op 23-9-2016 om 12:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat betekenen de symbolen op het display? Bv die van wasbak met schuim? Gesteld op 22-9-2016 om 10:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik mijn droogkast strart geef hij na 10 minuten aan het reservoir ledigen Gesteld op 12-9-2016 om 01:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem al enkele keren gehad met mijn toestel, nu ook weer. Wij gebruiken zelfs geen reservoir. Eerste keer een kennis gevraagd die de zijkant er heeft afgehaald en helemaal gereinigd. Tweede keer technieker laten komen die het bakje onderaan heeft gereinigd, achter de filter, zat vol water en pluche. Dat heeft me ondertussen al enkele keren geholpen. Nu zat er enkel water in dus ben bang dat het inwendig weer vastzit...vervelend toestel! Geantwoord op 10-10-2016 om 13:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg de onderhoudsklep wel open maar krijg niet de dop eruit gedraaid. Achter die dop bevindt zich toch een soort rekje dat je schoon kan maken ? Daar blijven was resten in achter? Gesteld op 11-9-2016 om 16:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn droogkast Bosch Avantixx 7 start niet. Ik krijg geen foutmelding op het scherm. Bij het indrukken van de starttoets piept hij 2x, maar start niet. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Filter en reservoir zijn zuiver. Gesteld op 2-9-2016 om 11:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hetzelfde probleem gehad net, onderaan stond reeds een opmerking van de deur die slecht afsluit. Net een paar keer open en dicht gedaan en droogkast werkt terug. Geantwoord op 22-9-2016 om 10:20

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden
 • wanneer ik gelijk welk
  programma instel bij de droogkast zal deze vb na 10 minuten aangeven om het reservoir te ledigen, er zit geen water in het reservoir, ik start opnieuw op en na 10 minuten idem. telkens ledig ik het reservoir (=leeg) maar de droogkast werkt het programma niet af, de was blijft dan ook nat! Gesteld op 29-8-2016 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit komt door vervuiling in de condensafvoerpomp eens deze gereinigd is is het probleem weg
   Voorzichtig zijn is de boodschap bij het demonteren Geantwoord op 10-10-2016 om 20:07

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
 • Er staat een sleutel rechts onderaan in het display: ik kan geen keuzes maken Gesteld op 16-8-2016 om 22:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe gaat dat filterluikje open aan de voorkant?
  Er flikkerde nml een lichtje bij filter Gesteld op 13-8-2016 om 13:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine geeft elke keer een storing aan met de letter E wat houdt dit in? Gesteld op 12-8-2016 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Alles werkt alleen was trommel wil
  Niet ronddraaien Gesteld op 10-8-2016 om 20:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • K wilde net mijn was doen, maar het wil niet starten, want er staat een sleutel op het scherm, wat moet ik doen? Gesteld op 8-8-2016 om 12:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Machine geeft bij centrifugeren E 18 aan. Wat moet ik doen Gesteld op 6-8-2016 om 12:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik krijg die code E 18 ook op mijn wasmachine wat kan ik daar iets aan doen mijn wasverzachter wil niet weg lopen het blijft staan in mijn bakje heeft er iemand een oplossing wat ik er kan aan doen Geantwoord op 12-2-2017 om 11:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • bij het starten wordt enkel 2 maal een korte piep gehoord. geen lichtjes branden
  Gesteld op 31-7-2016 om 20:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, het probleem ligt aan de sluiting van de deur, vanavond ook probleem voorgehad, verschillende keren geprobeerd met de deur (open/toe) en ineens sprong hij op. Geantwoord op 1-8-2016 om 03:20

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
 • Fora gelezen, handleiding erbij gehaald, historie van alle hier gestelde vragen gelezen (niemand schijnt dit eerder meegemaakt te hebben) hier mijn hoop op gevestigd. Betreft BOSCH Avantixx7 WAQ2832Z12, de snaar (type 5j) loopt er af, dit al na enkele omwentelingen. De snaar midden op de poelie geplaatst, er zit amper speling in snaar, aan alle variabelen heb ik gedacht. Wie o wie kan mij de verlossende tip geven? Rob Gesteld op 31-7-2016 om 16:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn machine geeft de storing cl aan.
  wat moet ik doen
  Gesteld op 30-7-2016 om 08:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • startlampje knippert niet bij aanvang programma, machine start dus niet
  startlampje doet helemaal niets
  hoe kan ik dit repareren? Gesteld op 29-7-2016 om 20:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn Bosch wasmachine avantixx WCM62 vermeldt een storing CL wat moet ik doen? Gesteld op 29-7-2016 om 15:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • er zit iets achter de trommel waardoor deze aanloopt, hoe maak ik de droger open?
  Gesteld op 28-7-2016 om 20:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe een code E43 resetten bij een bosch wasmachine Aventix7?
  Gesteld op 28-7-2016 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kraakt opeens enorm tijdens programma, symbool bakje met schuim knippert Gesteld op 24-7-2016 om 21:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Achter het klepje waar de pomp zit hangt een grijs driehoekje waar is dit voor?
  Gesteld op 18-7-2016 om 13:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan deze machine, de bosch avantixx 7 ook direct het condenswater lozen op de afvoer? Gesteld op 17-7-2016 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wtw84360FG/02 FD9010 20072
  reservoir lampje ledigen blijft branden na 1 minute en slaat danuit Gesteld op 9-7-2016 om 10:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • reservoir lampje blijft branden om te legen dat doe ik maar naar 1 minute slaat hij weer uit en vraagt reservoir ledigen Gesteld op 9-7-2016 om 09:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De wasmiddellade van mijn Avanti XX7 Vario Perfect heeft 3 'goten'. Welk gootje moet ik wanneer gebruiken? Gesteld op 6-7-2016 om 10:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De droger wordt heel heet en stinkt heel erg. Hoe is dit mogelijk? Gesteld op 5-7-2016 om 17:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine geeft CL aan hoe krijg ik dit weg? Bosch Gesteld op 4-7-2016 om 13:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste, ondanks schoonmaken volgens de handleiding, blijft het reservoir en het filter lampje knipperen. Hierdoor maakt de droger geen programma af. Graag advies :-) Gesteld op 27-6-2016 om 09:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waarom draai deze droger konstant dezelfde kant op , de was zit altijd op een bal ??? Gesteld op 25-6-2016 om 13:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De wasmashine piept tussentijds" wat is de foutmelding? Gesteld op 25-6-2016 om 06:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weet iemand of ik de deur van mijn wasmachine Bosch Avantixx 7 vario perfect kan omdraaien. Gesteld op 19-6-2016 om 11:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is er een optie op deze machine dat ik het geluid kan uitzetten nadat het programma is afgelopen is Gesteld op 17-6-2016 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De droger wordt erg heet wat is normaal en wat kan ik hier zelf eventueel aan doen Gesteld op 14-6-2016 om 21:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze wasmachine wil niet meer goed centrifugeren en geeft regelmatig foutcode E 18,we hebben de onstoppings dop en slangetje al schoon gemaakt. al schoongemaakt. Gesteld op 14-6-2016 om 17:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb een bosch avantix 7 wasmachine die geeft code 18 aan
  Gesteld op 14-6-2016 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil een was draaien, maar de machine geeft 'CL' en hij piept alleen maar als op start druk.
  Weet iemand wat dat betekend? Gesteld op 7-6-2016 om 09:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg op mijn Bosch Avantixx 7 melding cl en machine werkt niet meer Gesteld op 6-6-2016 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Geweldig, iemand uit het forum wist het antwoord op de melding 'CL'.
   Het betekend 'Child Lock' en door de startknop ingedrukt te houden moet deze melding verdwijnen. Geantwoord op 7-6-2016 om 10:08

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden
 • Mijn Bosch Avantixx 7 droger veroorzaakt een muffe lucht in huis. De was ruikt wel goed maar de afgevoerde lucht in huis dus niet. Waar zit het probleem? Gesteld op 4-6-2016 om 12:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat betekend cl op het display van mijn wasmachine is een Bosch Avantixx 7 Vario perfect
  Gesteld op 4-6-2016 om 01:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij duwen op de startknop piept hij 2keer en weigert dienst. Er branden echter geen rode lampjes.
  Na uitspoelen wateropvang reservoir lukt het wel. Na 5 minuten valt hij echter weer uit, zonder foutmelding. Gesteld op 29-5-2016 om 18:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hebben jullie hier een oplossing voor gevonden, wij hebben dit sinds 01/08/2016 ook voor.
   Heb wateropvang gespoeld, maar geen oplossing. Geantwoord op 1-8-2016 om 02:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Zit de pomp van onze droger Avantixx 7 achter het rechter rooster ? Gesteld op 29-5-2016 om 12:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat betekent foutmelding E 43 bij Bosch Avantixx 7 ? Gesteld op 4-5-2016 om 20:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn droogkast start niet! Reservoir geleegd, filter gereinigd, alles lijkt normaal, maar bij druk op start-knop gebeurt er niets. Gesteld op 2-5-2016 om 12:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij elke droogbeurt is er geen condenswater in de voorziene opvangbak, het water lekt achteraan Gesteld op 2-5-2016 om 12:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Nadat het programma is afgerond komt de was er verre van droog uit. Ik kan niet vinden wat er aan de hand is. Iemand een suggestie? MvG Peter Gesteld op 1-5-2016 om 17:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er is een programmatie waardoor je de looptijd kan verlengen van je droogkast. Dit zal je even moeten opzoeken in je handleiding of online. De eerste 2 droogbeurten hetzelfde gehad, aangepast en nu kurkdroog Geantwoord op 22-9-2016 om 10:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Geachte
  Wij hebben een avantixx 7, deze hft 2 minuten na start aan ol het reservoir te ledigen, maar het reservoir is leeg!
  Wat zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn?

  Alvast hartelijk bedankt!

  Mvg

  Carolien Allemant Gesteld op 21-4-2016 om 18:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hebben jullie een oplossing, heb hetzelfde probleem met mijn droogkast, start, maar valt na 2 min. stil, terwijl het reservoir leeg is. Kan dus geen was meer drogen. Geantwoord op 16-6-2016 om 11:56

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
 • Geachte

  Wij hbben een bosch avantixx 7, deze hft na 2 minuten op start aan reservoir ledigen mr het reservoir is leeg!
  Wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit probleem?

  Alvast hartelijk bedankt!

  Mvg
  Carolien Allemant Gesteld op 21-4-2016 om 18:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het condens water wordt niet goed opgevangen in het bakje. ik moet mijn droger uitzetten en dan weer aanzetten zodat het water in het bakje terechtkomt. Gesteld op 17-4-2016 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik een programma instel bv 100 minuten , doet hij er veel langer over Gesteld op 15-4-2016 om 20:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie weet wat ik kan doe aan de CL code op mijn Bosch avantixx 7 machine, hij wil niet meer aan een nieuw programma beginnen?
  Gesteld op 15-4-2016 om 14:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil kort centrifugeren, hoe werkt dat en hoe krijg ik dan de deur open Gesteld op 13-4-2016 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


4

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch Avantixx 7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch Avantixx 7 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info