Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/194
Pagina verder
Magyar - 6
A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat
segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez.
Figyelem: A hibakeresés megkezdése elœtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó
dugót a dugaszoló aljzatból.
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és
csomagolóanyagokat a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra
leadni.
Csak az EU-tagországok számára:
Ne dobja ki az elektromos
kéziszerszámokat a háztartási
szemétbe!
Az elhasznált villamos és
elektronikus berendezésekre
vonatkozó 2002/96/EK európai
irányelvnek és a megfelelœ országos törvényekbe
való átültetésének megfelelœen a már nem
használható elektromos kéziszerszámokat külön
össze kell gyæjteni és a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra
leadni.
A vevœszolgálat a készüléke javításával és
karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel
kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A
tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák
és egyéb információ a következœ címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevœtanácsadó Csoport szívesen segít
Önnek, ha a készülékek és tartozékok vásárlásával,
alkalmazásával és beállításával kapcsolatos
kérdései vannak.
Magyar
Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömröi út. 120
Tel: +36 (01) 431-3835
Fax
: +36 (01) 431-3888
Hibakeresés
Tünetek Lehetséges okok Elhárítás
A fæszegély-nyíró nem
mæködik
A hálózati feszültség hiányzik
A dugaszoló aljzat hibás
A hosszabbító kábel megrongálódott
A biztosíték kioldott
Ellenœrizze és kapcsolja be
Használjon egy másik
dugaszolóaljzatot
Ellenœrizze, szükség esetén cserélje ki
a kábelt
Cserélje ki a biztosítékot
A fæszegély-nyíró csak
megszakításokkal
mæködik
A hosszabbító kábel megrongálódott
A berendezés belsœ vezetékei
meghibásodtak
Ellenœrizze, szükség esetén cserélje ki
a kábelt Keressen fel egy
vevœszolgálatot
Keressen fel egy vevœszolgálatot
A berendezés túl van
terhelve
A túl magas Több fokozatban vágjon
A készülék nem vág A huzal túl rövid/eltört Vezesse kézi úton/automatikusan
utána a huzalt
A készülék nem vezet
utána vágóhuzalt
A tekercs üres
A huzal a tekercsben beakadt (rosszul
van feltekerve)
Ellenœrizze a tekercset
Szükség esetén tekerje fel újra a
huzalt
A vágóhuzal továbbra is
eltörik
A huzal a tekercsben beakadt (rosszul
van feltekerve)
A fæszegély-nyírót nem az
elœírásoknak megfelelœen használják
Szükség esetén tekerje fel újra a
huzalt
Csak a vágóhuzal végével vágjon,
kerülje el a kövek, falak és egyéb
kemény tárgyak megérintését.
Rendszeresen vezesse utána huzalt,
hogy biztosítsa a teljes vágási
szélesség mentén a vágást
Hulladékkezelés Vevœszolgálat és tanácsadás
F 016 L70 621.book Seite 6 Montag, 30. November 2009 3:03 15
120 F 016 L70 621 09.11
120

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoeidraad van mijn Bosch art 23 combitrim is na enkele sec. gebruik (in gewoon gras!) alweer te kort, wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 18-4-2020 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik een beschrijving voor het vervangen van de draadspoel ?

  Gesteld op 19-9-2016 om 10:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ook het zelfde probleem. Nu lukt het probleemloos. Bedoeling is dat het pijltje op de spoel terug gedraaid wordt (dus naar links) tot aan het pijltje op het onderste gedeelte. Plaats gewoon een schroevendraaier horizontaal tussen de schroeven onderaan het onderste gedeelte zodat het onderste stuk geblokkeerd wordt. Nu kan je vrij gemakkelijk de spoel terug draaien. Geantwoord op 8-5-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch ART 23 COMBITRIM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch ART 23 COMBITRIM in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info