Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Instructions d’emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
Oδηγία χειρισµού
Kullanım kılavuzu
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Eλληνικά
Türkçe
AHS 400 - 24T
AHS 480 - 24T
AHS 550 - 24ST
AHS 600 - 24ST
AHS 650 - 24ST
AHS 6000 PRO-T
AHS 7000 PRO-T
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe krijg ik de heggeschaar open, alle zwarte vijzen er uit gehaald, gaat niet open, wat te doen ? Gesteld op 14-4-2020 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik moet het snoer aan de Bosch AHS 400 - 24T vervangen. Joe krijg ik het ding los en waar kan ik een nieuw snoer met stekker kopen? Gesteld op 16-2-2019 om 16:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan ik een mes vernieuwen hij is gebroken en waar kan ik die bestellen. Gesteld op 4-9-2018 om 14:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Graag een montage plan voor een heggenschaar BOSCH AHS 480-24 T het betreft een plan die u toont welk onderdeel op welke plaats thuishoort . de tekening die beschikbaar zijn zijn globaat en niet duidelijk genoeg Gesteld op 7-9-2016 om 11:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sorry ben ook nog op zoek naar de juiste tekening. Ik wil graag de messen slijpen maar daarvoor moet die open.
   Als je iets vind denk dan ook even aan mij.
   Patrick
   Geantwoord op 7-9-2016 om 11:37

   Waardeer dit antwoord (14)Misbruik melden
  • Demontage door alle schroefjes los te draaien.Daarna met brede schroevedraaier onderkant open frikken.Door 2 metalen pinnen inwendig met roestvorming alles vast gaan zitten.Daarna alles bloot en te behandelen.2 contacten indrukken voor test electromotor b.v.vastzetten met klem.Succes.Geantwoord op 12-2-2018 om 10:33

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
  • Ben ook op zoek naar een tekening waarop staat aangeduid waar elk onderdeel moet geplaatst worden!
   Bij het vervangen van de en. Kabel kwamen onderdelen los en kan ik niet meer weten hoe ze moeten geplaatst worden om de kontakhedels te laten functioneren.Geantwoord op 5-4-2020 om 21:45

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • demonteren van de messen ten behoeve voor het slijpen. Gesteld op 8-9-2015 om 09:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo.
   Ik heb dezelfde vraag als jij, Heb je al antwoord gehad en zo ja kan je deze dan aan mij doorgeven.
   Dank voor uw hulp.
   Patrick
   Geantwoord op 22-11-2015 om 16:17

   Waardeer dit antwoord (21)Misbruik melden
  • Heb de schaar niet geheel gedemonteerd. Alleen de schroefjes van het zwaard. Kunt de bladen dan iets verschuiven en uit elkaar "buigen" Met een beetje gevoel kun jede de messen dan met de haakse slijper, slijpen. Is heel goed gelukt. De messen iets naar voren en naar achteren schuiven door aan het wieltje te draaien "Via de "luchtinlaat"Geantwoord op 14-5-2018 om 15:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Demontage van de messen ten behoeve voor het slijpen Gesteld op 5-10-2014 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe demonteer ik de messen Gesteld op 14-9-2012 om 17:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan ik een montageekening krijgen van de AHS 480 24 t aub?
  mzvg.. Gesteld op 18-7-2009 om 16:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch AHS 480-24 T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch AHS 480-24 T in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info