• Ik heb een Bosch 25 VRC en recent een Nest v3 Thermostaat. De installateur heeft de draden van de Heat link op de OT1 en OT2 aangesloten, maar dat zijn de OpenTherm aansluitingen. Volgens mij is dat niet correct, want dat protocol kent deze Bosch niet. Ik denk dat hij ze op de gewone aan/uit aansluiting had moeten aansluiten, maar ik weet dat niet zeker. De ketel bleef ook voortdurend aan, dus volgens mij klopt er iets niet. Weet u dat wellicht?

    Gesteld op 13-8-2018 om 11:29 in forum Bosch 25 VRC Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info