• Ik kan de draaiknop van de ketelthermostaat van mijn Bosch 25 vrc niet verder draaien dan de E. Op welke manier kan ik hem, zonder geweld naar Max draaien? Bvd :-)

    Gesteld op 18-1-2016 om 20:12 in forum Bosch 25 VRC Misbruik melden
    • Er zit een geel blokkeerstiftje op de knop.(zit ook op die van de watertemperatuur) Deze stifjes kun je met een heel klein schroevendraaiertje of een mesje eruit wippen. Dan kun je de knop wel door de blokkering draaien. Ze kunnen er terug in, maar dan niet zo diep doordrukken.
      Groet Geantwoord op 10-6-2016 om 12:24

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info