• Best Forum, hierbij een meermaals gemeld probleem met het afnemen van de "afneembare "kogel van een AK6 trekhaak. De sleutel past perfect de knop gaat makkelijk met indrukken maar daarna waarvoor de knop dient "om de trekhaak en kogel " te ontgrendelen" na deze in voorwaartse richting te draaien. Helaas geen beweging in te krijgen. WD 40 helpt niet waar zit het probleem? Iemand die dit ook mee gemaakt heeft ? Met vriendelijke groet, Ed Struijk

    Gesteld op 5-11-2018 om 20:14 in forum Bosal Trekhaak Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info