• Ik heb een nieuwe bosal trekhaak met de fietsendrager met twee fietsen erop veert de trekhaak is dit normaal

  Gesteld op 16-4-2018 om 18:43 in forum Bosal Trekhaak Misbruik melden
  • Is zeker niet normaal !!! deze mag helemaal niet bewegen.
   Ik denk dat in de koffer waar de bevestigingsplaat van de trekhaak zit de teerplaat niet verwijderd is.
   Deze teer laag zit op de vloerplaat onder de trekhaakplaat en kan je met een steekmes verwijderen onder het gedeelte van de trekhaakplaat. Geantwoord op 18-4-2018 om 15:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info