• Ik heb het spel "hello kitty the game" van clementoni. Maar zonder spelregels. Heeft iemand die voor mij. Graag alleen engels of nederlands.

  Gesteld op 16-11-2016 om 16:30 in forum Diversen Bordspel Misbruik melden
  • Hoi, nooit gekregen, ook verder niet meer naar gezocht. Ondertussen heb ik het spel ook niet meer.

   Bedankt voor een reactie. Geantwoord op 3-5-2019 om 21:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik zou erg blij zijn als u mij aan de gebruiksaanwijzing zou kunnen helpen. Er kan dan weer fijn met dit spel van hello kitty the game van clementoni gespeelt worden !! Hoe kunnen we dit regelen ? Geantwoord op 5-1-2020 om 12:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info